2 | Tegnologie | Die toekoms van onderrig en leer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer

24 Februarie 2022

Die nie-reglynige toekoms wat op ons afpyl, gaan gepaard met ongekende uitdagings. Die tekort aan onderwysers wat skaars vakke aanbied, is maar een voorbeeld daarvan. Ons kan dit egter maklik met tegnologie oplos sonder dat dit die sentrale rol van die opvoeder vervang.

Indien ons as opvoeders nie ‘n greep op tegnologie het en dit doelbewus inspan om die uitdagings aan te durf nie, sal tegnologie namens ons die besluite neem. Ons het dit al telkemale gesien: Daar waar tegnologie dikteer, word opvoedkundige beginsels agterweë gelaat.

In hierdie webinaar is daar ʼn paar van hierdie uitdagings wat ek sal uitlig en hoe ons tegnologie kan inspan om dit op kreatiewe wyse te troef.

* * *


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis