4 | Rooster, klokke, mure | Die toekoms van onderrig en leer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer

17 Mei 2022

Dit is maar in ons mens se aard om te hou by gebruike uit die verlede, al is dit nie meer van toepassing op die wêreld van vandag nie. So bly dit deel van ons daaglikse roetine en bepaal dit dan ook in ʼn groot mate ons dink- en leefwêreld.

ʼn Uitstekende voorbeeld hiervan is roosters en klokke wat tydens die 2de nywerheidsrewolusie ingestel is om skofte en etenstye in fabrieke te reguleer sodat produksie verhoog kan word. Hierdie bestuursdenke het ook destyds oorgespoel na ons onderwysstelsel sodat ons daardie einste klokke vandag nog in elke skool volgens ʼn streng rooster hoor lui.

In hierdie webinaar bevraagteken Johan die gebruik van klokke en roosters . Hy gaan sommer ʼn stappie verder en sal vra waarom klaskamermure nog nodig is. Dra al hierdie gebruike werklik sinvol by tot effektiewe onderrig en leer?

Die volgende vrae word saam met die deelnemers beantwoord:

  • Is daar dalk ander maniere om die statiese klokke, roosters en mure meer dinamies te maak?
  • Watter positiewe invloed kan dinamiese roosters, klokke en mure hê op onderrig en leer?
  • Indien wel, hoe op aarde kry ons dit reg binne die bestaande skoolstelsel?
  • Hoe kan gewone onderwysers dit bereik?

* * *


Tags


Lees meer...