5 | Gelykheid of uitnemendheid? | Die toekoms van Onderrig en Leer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer

21 Julie 2022

Afrikaanse skole staan uit as eilande van uitnemendheid. Kan dit egter die golwe van toenemende onsekerheid in die wêreld en veral die impak wat dit op onderwys en uiteindelik ons kinders het, weerstaan?

Luister ook na ons reeks gesprekke met kundiges oor die vernuwende onderwys.

Die heersende ideologie dat almal gelyk moet wees, d.w.s. die beginsel van gelykheid van uitkoms eerder as gelykheid van geleenthede, word nie net deur die wêreld vooropgestel nie, maar ook aktief deur die staat gepropageer. Die vraag is dus: Wil ons werklik hê dat elke kind, elke skool en elke dorp presies moet wees soos die laagste gemene deler? Kan ons die toekoms van ons kinders daarop bou?

Gesels saam met Johan Koekemoer oor die konflik wat daar heers tussen Afrikaanse skole se strewe na uitnemendheid en die wêreld/staat se strewe na gelykheid. Kan die twee ideale werklik saam bestaan?


Tags


Lees meer...