5 kenmerke van ‘n emosioneel intelligente onderwyser

Leerders leef toenemend in ’n tyd van verwarring! Negatiewe dinge gebeur elke dag om hulle óf met hulle…

As ’n emosioneel intelligente onderwyser moet jý die verwarring in jou klaskamer sover moontlik vir hulle “uit”-balanseer!

Hoe lyk ’n emosioneel intelligente onderwyser se profiel?

  1. Selfbewustheid:

Identifiseer en verstaan jou eie emosionele sterk- en swakpunte en die effek daarvan op ander.

  1. Selfregulering:

Leer om jou skadelike emosies betyds te beheer en tot positiewe optrede/gedagtes om te skakel.

  1. Sosiale vaardighede:

Reik uit na leerders, ouers en kollegas deur gemeenskaplike belange. Luister goed, bou verhoudinge en skep vertroue.

  1. Motivering:

Kweek die vermoë om jouself te motiveer en jou leerders daardeur te inspireer om mylpale te bereik.

  1. Empatie:

Toon begrip vir leerders se wisselende emosies en lei hulle tot emosionele volwassenheid.

Emosies moet van gevoelens onderskei word


Emosies is iets wat ons almal ervaar en is deel van ons fisiese reaksies. Jy kan dikwels iemand se emosies sien in hul liggaamstaal. Gevoelens, daarenteen, is persoonlik en uniek vir elkeen van ons. Hulle beïnvloed hoe ‘n onderwyser byvoorbeeld op sy of haar eie emosies sal reageer.

  • Skadelike emosies wat ‘n “gelukkige klaskamer” sal skend, is:

woede, vrees, jaloesie, apatie, hartseer, frustrasie

  • Opbouende emosies wat ‘n “gelukkige klaskamer” kan skep, is:

blydskap, empatie, selfvertroue, entoesiasme, nuuskierigheid

Volgens Daniel Goleman in “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ,” reageer ons “emosionele brein” vinniger as ons “denkende brein” op gebeure. Dit maak selfregulering van emosies belangrik. Ons moet ontwrigtende impulse en buie herken, beheer en doelgerig rig. In die “klein kosmos” van ‘n klaskamer, is daar ‘n voortdurende stroom van emosionele interaksies tussen onderwysers en leerders. ‘n Emosioneel intelligente onderwyser kan hierdie dinamiese omgewing benut om leerders te motiveer en verhoudings met empatie te bou, wat bydra tot beter akademiese prestasie en ‘n positiewe klaskameratmosfeer.

  • Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

Tags

EQ, Onderwyser, SOS


Lees meer...