5 Kenmerke van ‘n emosioneel intelligente onderwyser

Emosioneel-intelligente onderwysers het “gelukkige klaskamers” (1)

Deur Marie Grabe van die Genootskap van Regte Afrikaanse Taalonderwysers (GeRAT)

Leerders leef in ’n tyd van verwarring! Negatiewe dinge gebeur elke dag om hulle óf met hulle … As ’n emosioneel-intelligente onderwyser moet jý die verwarring in jou Afrikaans Huistaal-klaskamer sover moontlik vir hulle “uit”-balanseer!

Hoe lyk ’n Emosioneel-intelligente onderwyser se profiel?

SELFBEWUSTHEID

Identifiseer en verstaan jou eie emosionele sterk- en swakpunte en die effek daarvan op ander.

SELFREGULERING

Die vermoë om jou skadelike emosies betyds te beheer en tot positiewe optrede/gedagtes te herlei.

SOSIALE VAARDIGHEDE

Reik na leerders, ouers en kollegas uit deur gemeenskaplike belange,  luister goed, bou verhoudinge en skep vertroue.

MOTIVERING

Die vermoë om jouself te motiveer en jou leerders dan daardeur inspireer om mylpale te bereik.

EMPATIE

Toon begrip vir leerders se wisselende emosies en lei hulle tot emosionele volwassenheid.

Emosies moet van gevoelens onderskei word. Emosies is ‘n normale verskynsel en ‘n fisiese ervaring wat algemeen voor kom. Emosies kan aan iemand se “lyftaal gelees” word. Daarteenoor word gevoelens individueel/subjektief ervaar en dit lei tot die wyse waarop ‘n onderwyser op sy of haar emosies sal reageer, of nie sal reageer nie.

  • Skadelike emosies wat ‘n “gelukkige klaskamer” sal skend, is:

woede, afkere, apatie, vrese en angste

Deur “woede” kan iemand se gesig rooi word en reageer deur te skree.

  • Opbouende emosies wat ‘n “gelukkige klaskamer” kan skep, is:

vreugde, empatie, vertroue, liefde en passie

Deur “vreugde” kan iemand se oë blink en reageer deur te lag.

Volgens Daniel Coleman (Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ) reageer die “emosionele brein” baie vinniger op gebeure as die “denkende brein”. Om dié rede is die selfregeluering van emosies van belang en behoort ontwrigtende impulse en buie herken, beheer en doelgerig herlei te word. Binne die “klein kosmos” van ‘n klaskamer is onderwysers voortdurend in konstante interaksie met leerders wat ‘n voortdurende wisselwerking van emosies sal meebring. Dit is in dié dinamiese omgewing waar ‘n emosioneel-intelligente onderwyser sy of haar leerders met sy eie sosiale vaardighede kan motiveer tot beter prestasie en ook verhoudinge met empatie laat ontwikkel.


Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Taalonderwysers het ‘n voortdurende stryd met ‘n tekort aan tyd en gepaste, kreatiewe hulpbronne.

GeRAT spaar jou tyd en skep gemoedsrus met hoë standaard, kreatiewe hulpbronne sodat jy op jou roeping kan fokus, nl. om die beste Afrikaans onderwysers ooit te wees.

Elke vakvereniging het eie bepaalde voordele en word omskryf in die lidmaatskapvorms. Alle voordele soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle word aan lede beskikbaar gestel vanaf die datum van aansluiting.

Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (skool betaal) – R239 Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (betaal self) – R409

Lidmaatskap: Slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente.

Studente en onderwys-assistente mag gratis aansluit.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

  • Alle hulpbronne soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle per vakverenigings waar individue aangesluit het.
  • Toegang tot die SOS se onderwyser-portaal met alle voordele wat daardeur aangebied word.
  • Gratis bywoning van middagseminare (waarde – R250 per seminaar).
  • Gratis aanlyn SARO-kursusse(SACE) (waarde – R200 per kursus).
  • Afslag by kongresse (waarde – R300 per dag).
  • Voordele vir die Skoleondersteuningsentrum-verteenwoordiger (SOSV): gratis lidmaatskap by een vakvereniging en afslag by die kongres (waarde – R500 vir die kongres en R200 vir lidmaatskap).

Tags


Lees meer...

Gesels met ons