SEMINAAR VIR ADMINISTRATIEWE SKOOLPERSONEEL

Hiermee word jy uitgenooi na een van ons seminare vir administratiewe skoolpersoneel.

Dit vind plaas  by Akademia Ouditorium, Gerhardstraat 117, Die Hoewes, Centurion op die volgende datums:

Dinsdag 16 Julie 2019

Woensdag 16 Oktober 2019

KOSTE: R150 vir ledeskole (R250 vir nie-ledeskole)

Bankbesonderhede:

Skoleondersteuningsentrum (SOS)
FNB
Rekeningnommer: 62794628548
Takkode: 210554
Verwysing: Naam en Van