Sol-Tech – Afdelingshoof: Dieselwerktuigkunde

Die pos is in Kirkney, Pretoria-Wes, gebaseer. Jy benodig ʼn toepaslike Dieselwerktuigkundige-ambagskwalifikasie, of gelykwaardige relevante kwalifikasie, met omvattende ervaring in die praktyk. ʼn Bykomende tegniese N6-diploma, onderwysgraad of soortgelyke kwalifikasie sal tot jou voordeel strek. Bewese bestuurservaring en kennis van administrasiestelsels en -prosesse is ʼn voorvereiste. Geskrewe en mondelinge bedrewenheid in Afrikaans is ʼn ononderhandelbaar.

Verantwoordelikhede sluit die algemene bestuur van administrasie, die bestuur van personeel, stelsels en prosesse, asook klasaanbieding in.
Uitstekende kommunikasie- en organiseringvaardighede, rekenaarvaardighede, die vermoë om dissipline te handhaaf en in ʼn span saam te werk sal tot jou verdere voordeel strek.


Indien jy aan die vereistes voldoen, volg asseblief hierdie skakel om aansoek te doen. Alternatiewelik kan jy jou CV en ʼn kort motiveringsbrief (geen sertifikate nie) voor of op 12 Februarie 2020 aan [email protected] stuur.


Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis