Alles wat jy wil weet van Akademia se onderwysgraad

Nuwe Kwalifikasies Algemeen

WAT BEHELS HIERDIE KWALIFIKASIE?

Die Nagraadse Onderwyssertifikaat (NGOS) vir Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding is toegespits op die opleiding van onderwysers vir graad 8 tot 12. Met hierdie kwalifikasie kan studente ʼn vak, soos byvoorbeeld Wiskunde, in beide die Senior Fase sowel as Verdere Onderwys en Opleiding onderrig. Dit is ‘n NKR-VLAK 7 kwalifikasie met  128 KREDIETE.

WATTER MODULES MOET EK VOLTOOI?

VERPLIGTE MODULES

  • Kurrikulum, Onderrig en Assessering
  • Leer en Leerontwikkeling in Onderwyskonteks
  • Leer van Praktyk
  • Onderrig en Leer in Onderwyskonteks

KEUSEMODULES

Studente kies een module vanuit Verdere Onderwys en Opleiding en een module vanuit die Senior Fase.

HOE LANK NEEM DIT OM HIERDIE KWALIFIKASIE NAUURS TE VOLTOOI?

Studies kan in ʼn minimum tydsduur van een jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd is drie jaar.

PROGRAMKOSTE VIR 2021:

R42 000

WAT IS DIE TOELATINGSVEREISTE?

Toepaslike B-graad of ʼn verwante 360-krediet Diploma op NKR-vlak 7

Diploma/graad moes voldoende dissiplinêre leer in toepaslike akademiese velde insluit: 32 krediete in NKR-vlak 7 hoofvak, wat relevant is tot skoolvakke, 32 krediete in NKR-vlak 6 vak wat relevant is tot skoolvakke.

www.akademia.ac.za | 086 122 2888


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis