Apps in die Wiskunde-klas

2019-03-08

Tegnologiese hulpmiddels soos slim-borde en tablette is ’n wonderlike manier om die Wiskunde-klas te verryk. ’n Reeks apps bestaan reeds wat onderwysers help om leerders te betrek by die les of hul kennis te toets. Daar is ook ’n hele paar apps wat jou kind by die huis kan gebruik om sy wiskunde in te skerp. Hier is ’n paar apps wat onderwysers, leerders en ouers gerus op die proef kan stel:

 

By die Huis

Photomath: Hierdie app is gratis en kan gebruik word om algebraïese vergelykings op te los. Indien die leerder tydens huiswerk ’n vergelyking raakloop wat hy nie kan oplos nie, neem hy bloot ’n foto met sy selfoon – waarop die Photomath app gelaai is. Die app sal dan die antwoord tot die vergelyking, sowel as al die relevante stappe aantoon, sodat die leerder kan sien hoe om die som te doen of wat hy verkeerd gedoen het. Photomath is hier beskikbaar: https://photomath.net/en/

Geogebra: Geogebra kan graad 10, 11 en 12-leerders help met sirkel-meetkunde. Deur gebruik van die app word die wiskundige stellings visueel voorgestel en kan leerders só ’n dieper konseptuele begrip van die wiskunde ontwikkel. Lees meer oor Geogebra hier: https://www.geogebra.org/

 

In die Klas

Plickers: Deur die gebruik van Plickers en QR-kodes kan onderwysers vir leerders diagnostiese vrae vra en onmiddellike terugvoer kry. Leerders kry elkeen ’n uitgedrukte QR-kode. Die onderwyser vra dan ’n vraag om leerders se begrip van die wiskundeles te toets en kinders antwoord deur die kode teen ’n bepaalde hoek, afhangende van die antwoord, in die lug te hou. Deur die onderwyser se selfoonkamera, vang app almal se antwoorde gelyktydig vas en gee vir die onderwyser terugvoer. Plickers is hier beskikbaar: https://www.plickers.com

Kahoot: Hierdie app is soos ’n wiskundige selfoonspeletjie wat leerders in groepe in die klas kan speel. Die onderwyser laai ’n reeks vrae of wiskundige probleme op die app, wat ook op leerders se tablette of slimfone afgelaai is. Leerders neem teen mekaar deel en moet die vrae antwoord of probleme oplos, deur op die korrekte kleur blokkie te druk. Klik hier vir meer inligting: https://kahoot.com/mobile-app/

Explain Everything: Hierdie is ’n interaktiewe witbord waarop onderwysers hul lesse kan opneem en aan leerders stuur deur middel van WhatsApp. Hierdie app is nie verniet nie. Maar wiskunde-kenners meen dit is beslis die moeite werd: https://explaineverything.com/education/.

Gesels met ons