Basislynassessering

Toets jou leerders se gereedheid vir 2024

Insiggewende webinaar oor die nuwe Basislynassesserings vir Afrikaans Huistaal en Wiskunde wat in 2024 aangebied word.

Hierdie basislynassesserings is beskikbaar vir grade 5, 7, 8 en 10.

Registreer nou deur die vorm hieronder in te vul!