BELA

Die eerste openbare verhore oor die voorgestelde wysigings aan Wet op Basiese Onderwys (BELAB) het op 24 Februarie 2022 in Limpopo begin. Die wetswysiging sloer reeds vanaf 2017 en hou groot risiko vir Afrikaanse skole in. Ingevolge dié wysigings sal die staat finale sê hê en word skoolbeheerliggame die reg ontneem om ‘n skool se taal- en toelatingsbeleid te bepaal en toe te pas. Die enkele positiewe wysigings in die wet, beteken niks as die probleme nie reggestel word nie.

Soos meeste Afrikaanse skoolgemeenskappe, het die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) skriftelike kommentaar ingedien. Ons het daarna boonop ʼn parlementêre voorlegging gemaak om die SOS se teenstand teen die voorgestelde wetwysigings te verduidelik. Die SOS moedig ouers en skoolbeheerliggame aan om nou ook aan openbare verhore in hulle omgewing deel te neem en standpunt in te neem teen die sentralisering van onderwys en verengelsing van openbare skole in Suid-Afrika.

Die hersiening van die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys (BELAB) is oopgestel vir kommentaar tot 15 Junie 2022. Die wetswysiging sloer reeds vanaf 2017 en hou niks goed vir Afrikaanse skole in nie. Ingevolge dié wysigings sal die staat finale sê hê en word skoolbeheerliggame die reg ontneem om ‘n skool se taal- en toelatingsbeleid te bepaal en toe te pas. Die enkele positiewe wysigings in die wet, beteken niks as die probleme nie reggestel word nie.

Solidariteit en die SOS het omvattende regsmenings ingewin en aangehegte riglyne vir die indiening van kommentaar is daaruit saamgestel. (L.W. Die dokument dien slegs as riglyn. Dit is belangrik om kommentaar te formuleer met u skool in gedagte en u eie woorde te gebruik.)

Die Skoleondersteuningsentrum moedig skole aan om aan veldtogte teen die BELA-wet deel te neem, en om ook individue kommentaar teen die wysigings in te dien.

Sien ook die openbare verklaring van belanghebbende organisasies in Afrikaans sowel as Engels.

SOS se mediaverklaring.

STAP-VIR-STAP

KOMMENTAAR OP BASIC EDCUATION LAWS AMENDMENT BILL

Stap 1 – Sit die kommentaar op die skool se briefhoof

Stap 2 – Voeg skoolnaam by in paragraaf 1

Stap 3 – Voeg inleidende paragraaf en verwysing na die skool se eie ervaring en moontlike ander besware by, waar nodig.

Stap 4 – Voeg beheerliggaam se eie ervaring oor die administratiewe las wat die skool reeds het by (onder punt 4).

Stap 5 – Voeg skoolnaam aan die einde van die submissie 

Stap 6 – Onderteken namens die SBL en dateer die submissie.

Stap 7 – Verwyder alle beklemtoning, “highlight” kleure, notas en merke.

Stap 8 – Stuur finale kommentaar aan:

Parliamentary Portfolio Committee on Basic Education

Mr Llewellyn Brown (Committee secretary) [email protected]

EN

Minister Angie Motshekga [email protected]

Volg die vordering van die wetsontwerp hier.


Gesels met ons