Belangrikheid van tegnologie in die klaskamer

Digitale tegnologie kan nooit ʼn onderwyser in die klaskamer vervang nie, maar tegnologie in die hande van ʼn kreatiewe onderwyser, kan leer op hoër vlakke laat plaasvind. Tegnologie maak oplossings in onderwys moontlik wat vroeër ondenkbaar was.

Navorsing bewys dat die sogenaamde Z-generasie, meer visueel leer, omdat hulle meer toegang het tot tegnologie en ook baie meer kundig in die gebruik daarvan is as kinders wat voor 2000 gebore is. Daarom moet die tradisionele manier van onderrig en leer hierby aanpas en is die doeltreffende gebruik van tegnologie vir innoverende onderrig en leer baie belangrik. Die klem lê egter op die woord “doeltreffend”. As tegnologie deel vorm van die kurrikulum en nie net as ‘n byvoeging beskou word nie, blyk die lys van voordele eindeloos te wees.

Tegnologie maak skoolwerk pret en motiveer leerders.

Leerders se betrokkenheid by leeraktiwiteite word ook bevorder deur terselfdertyd die geleentheid te bied om probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel.

Tegnologie laat diversiteit in leertegnieke toe.

Leerders raak verveeld met leertegnieke wat oor en oor gebruik word. Tegnologie verseker egter dat die leerervaring nuut en interessant bly. Dit laat onderwysers ook toe om leerders met visuele, ouditiewe en kinetiese leerstyle te akkommodeer.

Tegnologie berei leerders voor vir die toekoms.

Leerders se hoëvlakdenke en vaardigheidsontwikkeling word gestimuleer. Of jy vir of teen tegnologie in die klaskamer is, een ding is verseker – leerders gaan met tegnologie in die werkplek te doen kry. Deur leerders nou aan tegnologie bloot te stel en te leer hoe om tegnologie tot hul voordeel te gebruik kan hul in die toekoms bevoordeel as hul die arbeidsmag betree.

Papierlose klaskamers.

Alle kommunikasie kan elektronies aan leerders en ouers deur gestuur word. Meer inligting kan ook met leerders gedeel word, omdat daar geen skuldgevoelens rondom afrol werk is nie.

Handboeke kan ook elektronies aangekoop word wat beteken dat handboeke nie by die huis vergeet kan word nie. Die meeste elektroniese handboeke het verskillende funksies wat ʼn mens kan gebruik om te “highlight”, notas in te voeg en om ander tekste aan te heg. Leerders kan dus al die inligting op een plek verkry en dit is selfs nog geriefliker as dit ʼn invulhandboek is.

Is jy reg om nog voordele van tegnologie in jou klaskamer te geniet en leerders te help om 21ste-eeuse vaardighede te ontwikkel? Die SOS se Nasionale Kongres vind 21 tot 23 Junie 2022 plaas en bied verskeie sessies wat jou as onderwyser kan help om tegnologie doeltreffend in jou klaskamer aan te wend. Maak jou merk, plek is beperk.


Tags


Lees meer...