Bellville - 28 Februarie 2019

Die SOS bied op 28 Februarie 2019 'n opleidingsessie vir Hoër- en Laerskool onderwysers by Hoërskool Bellville in Bellville aan. Die opleiding word gelei deur vakspesialiste met jare se onderwysondervinding waarby elke onderwyser (ervare of nat agter die ore) kan baatvind.

 

Hierdie opleidingsessie bestaan uit 22 sessies waarvan onderwysers kan kies en keur. Daar word veral gefokus op Wiskunde (Graad 7 - 12),  Fisiese Wetenskap (Graad 10 - 12) Grondslagfase (Graad R - 3) en Afrikaans Huistaal (Graad 4 - 12).

 

Koste beloop R250 per onderwyser, maar is GRATIS vir vakvereniging-lede.

Bankbesonderhede:

Skoleondersteuningsentrum (SOS)

FNB

Rekeningnommer: 62794628548

Takkode: 210554

Ek woon kongres by as 'n vakvereniging-lid

GRATIS

Ek is nie 'n lid nie, maar wil aansluit by 'n vakvereniging

R200 per jaar

Ek woon graag opleiding by as 'n nie-lid van die SOS

R 250 vir sessie