Berei jouself voor vir Industrie 4.0 met CTU Training Solutions

Promosie-artikel

CTU Training Solutions is ’n private tersiêre onderrigsinstansie wat spog met 14 kampusse waar ons voltydse (1 tot 3 jaarkwalifikasies) en deeltydse (kortkursusse, volle kwalifikasies deeltyds en selfstudie-programme) inligtingstegnologie-, ontwerps-, geesteswetenskappe, ingenieurswese en besigheidstudies aanbied. Lees meer oor ons voltydse programme hier .

Ons poog om ons studente die nodige vaardighede te leer om gereed te wees vir die toekomstige beroepe wat Industrie 4.0 navore bring. Ons klasse is klein en intiem en word deur fasiliteerders gelei, hetsy die klasse op kampus of aanlyn aangebied word.

CTU maak gebruik van “hybrid learning”, ’n uitkomsgebasseerdeleerproses (studentgefokus) wat verskeie onderrigmetodes gebruik,insluitend digitaal (internet en selfoon), opnames en tradisionele aangesig-tot-aangesig klasaktiwiteite en dit op ’n beplande wyse met mekaar integreer.

Ons kursusse is geakkrediteerd en word gereeld hersien om in lyn te bly met die veranderende tegnologie en sodoende altyd relevant tot die mark te wees.

Ons ag dit ook belangrik dat ons student praktiese ervaring opdoen, hetsy deur middel van klasuitstappies of internskappe by maatskappye.

Sluit aan by die CTU Gemeenskapsportaal waar jy onder andere aanlyn kan aansoek doen om by ons te studeer en gratis studie hulpmateriaal kan aflaai – https://ctutraining.ac.za/my-portal-new/my-courses/

CTU verstaan ook dat studente die behoefte het aan ’n behoorlike studentelewe en kan daarom spog met ons studenteprogram wat bestuur word deur ons studenterade by elke kampus.

Vind meer uit oor wat ons jou kan bied deur ’n afspraak te maak met ‘n konsultant by die naaste kampus. Kampusse: Auckland Park, Bloemfontein, Boksburg, Durban, Kaapstad, Nelspruit, Polokwane, Port Elizabeth, Potchefstroom, Pretoria, Roodepoort, Sandton (net deeltydse studies), Stellenbosch en Vereeniging.

CTU Facebook Instagram skole3

Bespreek om ons virtuele opedae by tewoon: 16 & 23 Mei 2020 – https://ctutraining.ac.za/upcoming-events/

Skakel ons gerus by 0861 100 395, [email protected] of besoek ons webtuiste by www.ctutraining.ac.za.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis