Beskerm jou skool se bates

FORUM SEKURITEIT is ’n doeltreffende privaat sekuriteitsmaatskappy wat lank reeds betrokke is by die beveiliging van skole.

Forum Sekuriteit fokus op sekuriteit, veiligheid en monitering. Ons doelwit is om toonaangewende, dinamiese en doeltreffende privaatsekuriteitsdienste in Suid-Afrika te voorsien en op dié wyse veiligheid in gemeenskappe te verbeter.

Forum Sekuriteit bied die volgende dienste aan skole en koshuise asook ondernemings waar van toepassing:

  • retensieooreenkomste (koste beloop R16 000 BTW uitgesluit, en sluit in dat die skool vir ’n tydperk van drie dae lank tydens onluste beskerm word)
  • bateskermingsdienste aan skole en koshuise asook aan ondernemings – dus die beskerming van bates en personeel gedurende onluste
  • terrein-en-perseelassessering
  • sekuriteit tydens sport- en feesdae, en ander funksies
  • 24-uur-kameramonitering deur die beheerkamer
  • opleiding aan skoolverlaters
  • verskeie tipes geakkrediteerde opleiding
  • konvooibegeleiding
  • lugsteun

Opleiding

Forum Sekuriteit is sodanig gestruktureer dat daar sowel geakkrediteerde opleiding as niegeakkrediteerde opleiding (werkswinkels) aangebied kan word. Forum Sekuriteit is ’n PSiRA-geakkrediteerde maatskappy wat gemoedsrus skep deur sekuriteitsdienste te verskaf by onder meer kantoorblokke, winkelsentrums , koshuise, ondernemings en skole.

Forum Sekuriteit ding in die oop veiligheidsopleidingsmark met ander soortgelyke diensverskaffers mee om gemeenskappe toe te rus met die korrekte kennis, vaardighede en gesindhede om beskermingsdienste sowel proaktief as reaktief tydens veiligheidsbedreigings te kan lewer.

Forum Sekuriteit skole e pamflet drukformaat

*Besoek www.forumsekuriteit.co.za vir meer inligting.

Kontak ons by [email protected]


Tags

beskerm, Forum Sekuriteit, Sekuriteit


Lees meer...