Beskikbare pos by Koster Skool Gekombineerd

Koster Skool Gekombineerd is ʼn Christelike Afrikaanse skool geleë in Noordwes. Op akademiese gebied word die skool onderskei met sy uitstekende uitslae jaarliks gewaarbord deur ʼn passievolle, dinamiese onderwyskorps.

Koster Skool Gekombineerd is ʼn tradisievaste plattelandse skool met ʼn rustige plaasomgewing wat nou ook ʼn landbou-afdeling insluit. Koster Gekombineerde skool het tans ʼn vakante pos vir ʼn Wiskunde-onderwysers vir onmiddellike indiensneming.

Wiskunde Graad 4 tot 7

Dit sal in die persoon se guns tel indien julle buitemuurs kan afrig. . Sal ook bly wees as die persoon kan rugby afrig.

CV kan gestuur word na [email protected] en moet die volgde dokumentasie insluit

  • Toepaslike onderwyskwalifikasie en ervaring (Die persoon kan in sy/haar 3de jaar wees met studies)
  • ID-dokument
  • CV

Vir enige navrae kan die Hoof gekontak word per e-pos by [email protected]

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skole-ondersteuningsentrum.