fbpx

Geagte Onderwyser

Hierdie Bystandsmeter kan vir ‘n verskeidenheid van doeleindes gebruik word. Vir u as onderwyser gee dit ‘n duidelike indikasie hoeveel bystand u aan die leerders in u klas verleen.

Dit kan ook deur u kollegas, vakhoofde of die skoolbestuur gebruik word om ‘n interne evaluasie op u as opvoeder te doen.

Vul asseblief die onderstaande so eerlik moontlik in.

Naam en van
Skool
Graad en vak
Posvlak
Jare se ondervinding
Ek berei daagliks voor vir elke les.

Ek beplan lesse saam met my kollegas.

Ek maak op ’n verskeidenheid maniere seker dat alle relevante voorkennis in plek is, nie net die werk wat gister behandel is nie.

Ek benut self ’n verskeidenheid metodes en soorte tegnologie om leer te verbeter en stel gedurig leerders hieraan bloot.

Ek laat leerders werk aan oop probleme en uitdagings waarvoor daar nie noodwendig een regte antwoord is nie.

Ek stel leerders bloot aan al die moontlike variasies wat bestaan om die werk te verstaan.

Ek begelei leerders om self hul probleme te diagnoseer.

Ek gee huiswerk wat daarop gerig is om probleme te diagnoseer en probleme wat leerders het uit te stryk.

Ek stel leerders bloot aan toetse, opdragte en ander vorme van summatiewe assessering.

Ek benut klastyd optimaal.

Ek laat leerders toe om die nuwe werk wat bemeester moet word, self te ontdek deur beplande en gestruktureerde werkkaarte, projekte of ander aktiwiteite.

Ek stel leerders bloot aan die praktiese toepassings van die inhoud wat in die kurrikulum behandel word.

Ek laat toe dat leerders in groepe werk aan probleme, veral ook aan die begin van afdelings.

My kennis van die vak is goed.

Ek benut geleenthede om professioneel te groei.

My klaskamerbestuur, dissipline en roetine ondersteun optimale leer vir elke leerder te alle tye.

Ek is ’n gemotiveerde, gedrewe en energieke onderwyser van my vak.

Ek is beskikbaar vir leerders wat sukkel met ’n probleem.

Ek maak bemoeienis met leerders op vlakke en met aktiwiteite wat nie noodwendig my vak behels nie.

Uit my doen en late is dit duidelik dat ek geroepe is tot die onderwys.