fbpx

Poste

Skoolhoof – Hoërskool Hans Strijdom, Naboomspruit

BESKIK JY OOR DIÉ VYF KRITIEKE VAARDIGHEDE? • ‘n bewese rekord van STRATEGIESE DENKE • ‘n bewese rekord van INNOVERING • ‘n duidelike strategie en visie om die leiers van môre toe te rus vir die TOEKOMS en die vierde industriële revolusie • die dryfkrag om NUWE DINGE te ontdek, ontwikkel en implementeer • die…

Read More

Zoeloe addisionele taal vir Graad 3 tot 7

Jan Celliers is ‘n onafhanklike skool in Parkview, Johannesburg en is geaffilieer by ISASA. Die medium van onderrig is Afrikaans. ’n Vakante pos is beskikbaar vir ’n dinamiese, toegewyde en  toepaslik gekwalifiseerde kandidaat vanaf 1 Januarie 2020 Zoeloe addisionele taal vir graad 3 – 7   Posvereistes  ’n Toepaslike kwalifikasie op ten minste 3e jaar…

Read More

Hoof van die Departement Pre-primêr by Jan Celliers Laerskool

Jan Celliers is ‘n onafhanklike skool in Parkview, Johannesburg en is geaffilieer by ISASA. Die medium van onderrig is Afrikaans. ‘n Bestuurspos as Hoof van die Departement Pre-primêr is beskikbaar vir ‘n ervare, uitstekende, passievolle onderwyseres vanaf 1 Januarie 2020. Posvereistes ‘n Toepaslike kwalifikasie in spesifiek Voorskoolse Onderrig. ‘n Bewese rekord van goeie bestuursvaardighede in…

Read More

Poste beskikbaar by Hoërskool Noordheuwel

VAKATURE: SKOOLHOOF – POSVLAK 4 (P5) Hoërskool Noordheuwel is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium skool in Krugersdorp aan die Wes-Rand met 1 840 leerders vanaf graad 8 tot 12, en ‘n personeelkorps van 120. Toepaslik gekwalifiseerde kandidate met nagraadse kwalifikasies wat oor buitengewone bestuurs- en organisatoriese vaardig-hede beskik, wat uitstekende menseverhoudinge kan handhaaf en wat sterk selfgedrewe gemotiveerde leierskap…

Read More

Laerskool-poste beskikbaar in Bronkhorstspruit

Laerskool Du Preez van Wyk in Bronkhorstspruit het twee poste beskikbaar vir ‘n Afrikaanssprekende onderwyser. Onderwyspos vir Graad R (SBL-aanstelling) Onderwyspos vir Natuurwetenskappe & Tegnologie vir Graad 6 & 7 (Tydelike departementele aanstelling) Stuur asseblief die volgende om aansoek te doen: CVKwalifikasies SARO-sertifikaat Afskrif van ID Buitekurrikulêre aktiwiteite Dien per hand in: “Vir aandag –…

Read More

Verskeie poste: BCVO Pretoria

BCVO beskik oor die volgende poste in die BCVO kantoor in Pretoria: Vakadviseur kleuter tot gr. 3  Vakadviseur Wiskunde en Wetenskappe – sluit in Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap Vakadviseur Handelsvakke – sluit Rekeningkunde en Besigheidstudie in. Koördineerder van Afstandsonderrig Ervaring in die bestuur en ontwikkeling van afstandsonderrigprogramme is noodsaaklik. Die poste kan deeltyds of voltyds…

Read More