Die Skoleondersteuningsentrum is op soek na ’n ervare onderwyser vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe asook Besigheidstudies. Die pos is gesetel in Die Hoewes, Centurion. Die geskikte kandidaat moet in besit wees van ’n toepaslike B-graad of ’n nagraadse onderwysdiploma (NGOS/H.O.D.) en moet geregistreer wees by SARO. Klasgee-ervaring in minstens twee van die grade is ʼn minimum…

Read More

Daar is ’n vakature vir Uitvoerende Hoof van die Skoleondersteuningsentrum (SOS). Die SOS is deel van die Solidariteit Beweging en die pos is in Centurion, Die Hoewes gebaseer.  Verantwoordelikhede verbonde aan hierdie pos behels onder meer: die ondersteuning aan bestaande openbare skole om wêreldklas te bly; die ontwikkeling van ʼn oorhoofse strategie om ʼn onafhanklike,…

Read More

Solidariteit Finansiële Dienste is in Centurion geleë en het tans een vakante pos beskikbaar vir ‘n Mediese finansiële dienste konsultant. Om vir hierdie pos te kwalifiseer word ʼn matrieksetrifikaat vereis, asook akkreditasie by die Raad op Mediese Skemas. Verder is dit ʼn voorvereiste vir die pos dat die suksesvolle kandidaat binne twee jaar vanaf datum…

Read More

Die pos is in Kirkney, Pretoria gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼn relevante N4-kwalifikasie, ʼn minimum van vyf jaar ondervinding in die toepaslike bedryf en ʼn rooiseëlsertifikaat. As jy in besit is van ʼn assessorsertifikaat sal dit tot jou voordeel strek. Verantwoordelikhede sal onder meer insluit om teoretiese en praktiese onderrig…

Read More

Die pos is in Kirkney, Pretoria-Wes, gebaseer. Jy benodig ʼn toepaslike Dieselwerktuigkundige-ambagskwalifikasie, of gelykwaardige relevante kwalifikasie, met omvattende ervaring in die praktyk. ʼn Bykomende tegniese N6-diploma, onderwysgraad of soortgelyke kwalifikasie sal tot jou voordeel strek. Bewese bestuurservaring en kennis van administrasiestelsels en -prosesse is ʼn voorvereiste. Geskrewe en mondelinge bedrewenheid in Afrikaans is ʼn ononderhandelbaar.…

Read More

Die Departement van Basiese Onderwys het in November 2019 wysigings aan die KABV aangekondig. Laai die dokumente hier af (slegs in Engels beskikbaar): Kennisgewing Grondslagfase (Graad 1-3) – KABV-wysigings Intermediêre fase (Graad 4-6) – KABV-wysigings Senior fase (Graad 7-9) – KABV-wysigings VOO-fase (Graad 10-12) – KABV-wysigings Ontvang ons nuusbrief En bly op die voorpunt van…

Read More

Die volgende Beheerliggaamposte is tans beskikbaar vir aanstelling op 1 Januarie 2020. Skool:  Hoërskool Wesvalia, Klerksdorp, Noordwes Medium van onderrig:  Afrikaans Kandidate moet oor die nodige toepaslike kwalifikasies (minstens 2de jaar universiteitsvlak) in die geadverteerde poste beskik om tot graad 12 effektief op hoë standaard onderrig te kan gee.  Kandidate moet gemotiveerd wees, die skool…

Read More

Die volgende Beheerliggaampos is tans beskikbaar vir aanstelling op 1 Januarie 2020.  Skool:  Hoërskool Wesvalia, Klerksdorp, Noordwes Medium van onderrig:  Afrikaans Kandidate moet gemotiveerd wees, die skool se visie, missie en etos onderskryf en bereid wees om op buite-kurrikulêre gebied effektief betrokke te wees. Die volgende sal as aanbeveling dien vir die geadverteerde pos: Ervaring…

Read More