Covid-19 Dokumente

2020-05-20: SOS se regspan se briewe aan Minister van Basiese Onderwys en Minister van Maatskaplike Ontwikkeling

Die SOS se regspan het op 19 Mei 2020 die aangehegte twee briewe aan die Minister van Basiese onderwys en die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling onderskeidelik gestuur om hulle te vra om riglyne te publiseer sodat skole en kleuterskole kan heropen.

2020-05-20: SOS-lys van verskaffers

Hierdie dokument fokus op die kostes wat moontlik aangegaan word om die veilige heropen van skoolgeboue te help verseker. Dit items behoort by te dra tot die veiligheid van onderwysers, leerders en die breër samelewing.

2020-05-19: PowerPoint aanbieding oor die heropening van VKO sentrums

Die aanbieding is gedoen deur Wilna van Rooyen, 'n vroeëkinderontwikkelingspesialis en die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON). Dit bevat die jongste inligting oor wat VKO sentrums te doen staan binne die huidige Korona-inperking. Die PowerPoint aanbieding van Mariette Van Eeden is HIER beskikbaar.

2020-05-19: Voorgestelde riglyne vir die opening van VKO-sentrums

Die dokument is opgestel deur die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) en bied voorgestelde riglyne vir di veilige heropening van VKO-sentrum na die grendeltyd. Weens die voortgesette bedreiging van virusinfeksies, sal maatreëls soos die doen van risiko analises vir biologiese agente, handhawing van hoë higiëniese standaarde, fisiese afstand en die vermindering van mense by die werkplek, die nuwe “normaal” by skole en ander werkplekke wees.

2020-05-19: Konsepskrywe aan ouers oor skoolbywoning

Die dokument is opgestel deur Marius Botha Konsultante en verduidelik die situasie rondom skoolbywoning. Volgens Artikel 3(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet is dit ouers se verantwoordelikheid om seker te maak dat skoolpligtige leerders in hul sorg wel skool bywoon. Sou ouers versuim om seker te maak dat skoolpligtige leerder skool bywoon, sal hulle skuldig wees aan ‘n misdryf. Sien ook die Engelse dokument.

2020-05-15: Provincial Guidelines to Schools on the Containment and Management of COVID-19

Die dokument bevat die provinsiale maatreëls deur Mpumalanga se onderwysdepartement in plek geplaas het met duidelike, praktiese raad om skoolaktiwiteite veilig te bedryf, asook die identifiseer en beheer van Covid-19.

2020-05-15: DBE Guidelines for schools on maintaining hygiene

Hygiene interventions play an important role in reducing and preventing the spread of the COVID-19 virus, and in developing the necessary knowledge to positively impact attitudes of personal and community hygiene practices.

2020-05-15: COVID-19 Walk throug Risk Assessment tool

Die Departement van Gesondheid het hierdie dokument beskikbaar gestel om instansies by te staan om hulle risiko te bepaal tov Covid-19, om beheermaatreëls in plek te sit en voorstelle aan bestuurslede te maak.

2020-05-14: Solidariteit goeie praktykskode: maatreëls vir die gesonde en veilige: terugkeer na skole tydens en na die covid-19 inperking

Solidariteit se Beroepsgesondheidkenners het 'n Gesonde Praktykkode vir skole opgestel met die oog op maatreëls vir die gesonde en veilige: terugkeer na skole tydens en na die covid-19 inperking. Sien ook Bylaag 1 - STAATSKOERANT, 29 APRIL 2020 

2020-05-13: Webinaar PowerPoint - Wat sê die reg oor Kleuterskole

Die Afrikaanse Grondslagfase Vereniging (AGV) het 'n webinaar aangebied oor  Covid-19 en die arbeidsreg wat spesifiek betrekking het tot kleuterskole. Hierdie skyfies bied 'n opsomming van die webinaar.

2020-05-12: Policy brief - Who should go back to school first?

Nic Spaull provided a policy brief on his website. The policy brief presents evidence on these three issues and argues that when children go back to school the youngest should go back first.

2020-05-08: Criteria for re-opening of schools based on deconcentrating and social distancing in schools and offices guidelines

A DBO checklist to be completed by the school principal and confirmed by the delegated official monitoring the school. The determination of the reopening of a school is therefore not determined by the aggregation and averaging of mandatory criteria. One compulsory criteria is enough to allow the school remain closed

2020-05-08: Regsmening oor 7 kernvrae deur Solidariteit Regsdienste

Die volgende dokument spreek die 7 kernvrae aan wat skole en kleuterskole tans het. Die regsmening is saamgestel deur Nicolette Ras van Solidariteit Regdienste.

2020-05-08: Covid-19 Draft Protocol for schools

This document was compiled by Marius Botha Consultants and aims to provide guidance to help minimise the risk of transmission of and exposure to COVID-19 on the school grounds. The purpose of this protocol is the implementation of preventative controls against the infections of COVID-19 at the school.

2020-05-04: Webinaar PowerPoint: Digitale strategie vir skole

Dokument betrekking op die WEBINAAR "Planne vir kontakonderwys - Wat beteken fase 4 vir skole?"

Hierdie PowerPoint bevat die punte waaraan Valentyn van der Merwe (Hoof van Innovasie by die SOS) aandag gegee het vir 'n digitale strategie vir skole.

2020-04-30: PowerPoint skyfies - Heropening van skole na die Covid-19 inperking - Praktiese uitdagings

Hierdie PowerPoint skyfies bevat belangrike praktiese inligting wat tydens die webinaar op 30 April 2020 gedeel is wat die skoolbestuur in ag moet neem wanneer leerders na hul skole terugkeer na die Covid-19 inperking.

2020-04-30: Voorbeeldbrief aan ouers - COVID-19: Veiligheidsmaatreëls op die skoolterrein

Met die skool wat moontlik weer binnekort stelselmatig gaan heropen, is dit noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons gemeenskap en leerders veilig bly en ons die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings kan voltooi. 'n Voorbeeldbrief aan ouers in MS Word-formaat met dank aan Hoërskool Centurion.

2020-04-30: Voorbeeldbrief - COVID-19: Veiligheidsmaatreëls vir personeel op die skoolterrein

'n Voorbeeldbrief in MS Word-formaat aan personeel rondom veiligheidsmaatreëls vir personeel op die skoolterrein (met dank aan Hoërskool Centurion).

2020-04-30: Konsep-gebeurlikheidsplan vir koshuisleerders se terugkeer na Covid-19 inperking

Konsep-gebeurlikheidsplan vir koshuisleerders se terugkeer na Covid-19 inperking in MS Word-formaat (met dank aan Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria).

2020-04-30: Voorbeeldbrief aangaande deposito's vir toere

'n Voorbeeldbrief in MS Word-formaat wat skole kan gebruik om aan verskaffers te stuur om deposito's van toere of veldkampe terug te betaal.

2020-04-30: Voorbeeldbrief - Verligting by versekeringsmaatskappye en ander verskaffers

'n Voorbeeldbrief in MS Word-formaat vir die Beheerraad wat verligting vra by 'n versekeringsmaatskappy en ander verskaffers.

2020-04-29: Staatskoerant - Regulasies met betrekking tot seksie 27(2) van die Wet op Rampbestuur (Engels)

Hierdie regulasies bied groter duidelikheid oor wetlike aspekte oor noodmaatreëls wat ingestel is om die COVID-19 pandemie te help bekamp.

Lêergrootte: 20 MB

2020-04-29: Staatskoerant - COVID-19 Beroepsgesondheid- en beroepsveiligheidsmaatreëls in werkplekke (Engels)

Bygewerkte riglyne na aanleiding van 'n beter begrip oor die omvang en impak vat die COVID-19 pandemie en die risiko in die werkplek, tesame met voorsorgmaatreëls wat getref behoort te word. Hierdie maatreëls het ten doel om groter sekerheid aan werknemers te gee met betrekking tot die veiligheid van hul werkers en die publiek wat blootgestel is aan hul werkplekke sowel as hul werkaktiwiteite.

2020-04-23: Die SOS se VYFPUNT-PLAN vir volgehoue en volhoubare hervatting van kontakonderwys (Afrikaans)

Hierdie dokument is ontwikkel deur die Skoleondersteuningsentrum (SOS) in samewerking met lede van die SOS se Leierskapvereniging, lede van skoolbeheerliggame en die Solidariteit Beweging, ten einde ’n strategiese raamwerk vir die volgehoue en volhoubare
hervatting van kontakonderwys daar te stel.

2020-04-23: The SOS's FIVE-POINT PLAN for sustained and sustainable resumption of contact education (Engels)

This document was developed by the Skoleondersteuningsentrum (SOS) in collaboration with members of the SOS Leadership Association, members of School Governing Bodies and the Solidarity Movement, in order to provide a strategic framework for the sustained and sustainable resumption of contact education.

2019-06-10: Tswane - Kennisgewing van munisipale eiendomsbelastingverordeninge (Engels)

Hiermee die kennisgewing (in Engels) van die Tswane Munisipaliteit rondom die verordeninge (by-laws) wat op skole se betaling van eiendomsbelasting tydens 'n noodtoestand betrekking het.

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skoleondersteuningsentrum.