Covid grendel nie die kwaliteit van akademie nie 

Skuins voor Pouse

Gesprek tussen MD Greyling en Hendrik de Kock

14 Julie 2021

1. Hoekom toetse en eksamens? Vertel ons ‘n bietjie meer oor die geskiedenis van gestandaardiseerde eksamens.

Vir skole en onderwysers is dit belangrik om elke leerder te begelei om sy of haar volle akademiese potensiaal te kan bereik. ‘n Eksamen kan vir dié doel gebruik word, mits dit aan al die kriteria van ‘n goeie eksamen voldoen. Die RGN het jare gelede itembanke vir die doel ingespan en die onderwysdepartement het meer onlangs die ANA’s gebruik. Die ANA’s het ongelukkig misluk vir redes waarop ons nie nou gaan uitbrei nie. Die Skoleondersteuningsentrum se Gestandaardiseerde Eksamen, of soos ons graag daarna verwys, die GSE, wil nie die RGN se itembanke of die Onderwysdepartement se ANA’s vervang nie. Ons wil ‘n assesseringsinstrument van wêreldgehalte daarstel sodat die GSE uiteindelik as dié eksamen gesien sal word wat elke skool in die land graag wil gebruik om hulle eie standaard te bevestig!

2. Wat presies is ‘n gestandaardiseerde eksamen?

Die Kurrikulum, in ons geval die Kurikulum- en Assesseringsbeleidverklaring, dit is die KABV of soos in die volksmond bekend staan as die CAPS, stel minimum standaarde daar, waaraan leerders moet voldoen. (Amper soos ‘n hoogspringlat waaroor ‘n atleet moet kan spring om te kwalifiseer.)

In die geval van die kurrikulum het hierdie minimum standaarde betrekking op:

 • Die leerinhoud;
 • Die kognitiewe (of denkvermoë) vlakke;
 • Die moeilikheidswaardes en selfs
 • Die tydsduur waarin take verrig moet word.

‘n Gestandaardiseerde eksamen is dus ʼn instrument waarmee ons kan meet of die voorgeskrewe standaard bereik is.

3. Wat kan ouers uit die resultate van sodanige eksamen aflei?

Ek dink, nie net vir ouers nie, maar ook vir die onderwysers en die leerders self is dit belangrik om te kan sê: JA, ek het die voorgekrewe standaard bereik, ek is oor die hoogspringlat – ek het gekwalifiseer – ek het die voorgeskrewe werk bemeester. Soms wil ek wil ook graag weet of ek net-net oor die dwarslat is en of ek hoog bo-oor geseil het. MAAR ek wil ek ook weet indien ek nog nie gekwalifiseer het nie – dit sal my help om om te besef ek het nog oefening nodig. Dit skep ruimte vir remediëringsinisiatiewe sodat elke leerder gehelp kan word om sy/haar volle potensiaal te bereik.

4. Waarom is dit belangrik dat onderwysers ‘n alternatiewe instrument het om die standaarde van onderrig te assesseer?

Vir ʼn onderwyser is dit lekker en bemoedigend om te weet dat selfs met ‘n eksterne assesseringsinstrument kon my leerders toon dat, wat ek hulle geleer het, inslag gevind het.

Vir ‘n skoolhoof is dit ook goed om te kan sien dat die skool se leerders die nodige kennis verwerf het. Indien nie, kan daar nie net remediëringsprogramme vir die leerders ingestel word nie, maar kan daar ook in-diens-opleidingsgeleenthede geskep word vir minder ervare onderwysers of vir moontlike leemtes in die onderrigplan.

Belangrik ook om te sê die uitslae moet altyd positief gebruik word, dit mag nooit gebruik word as ʼn lat om ʼn leerder of ʼn onderwyser mee by te kom nie.

5. Hoe sal so ‘n eksamen onderwysers kan help met onderrig?

Enige eksamen of assesseringsinstrument gee vir ons inligting, in die geval van die GSE is dit objektiewe eksterne inligting. Inligting wat baie belangrik is vir toekomstige lesbeplanning. Onderwysers kan hulle sukses met kollegas deel of waar daar uitdagings was, saam soek na oplossings om die onderrigmateriaal dalk op ‘n ander manier aan te bied.

6. Hoe en deur wie is hierdie eksamens opgestel en wie modereer die inhoud van die vraestelle?

Ons by die SOS het baie moeite gedoen om kundige en ervare onderwysers aan te stel om vir ons die eksamens op te stel. Hierdie onderwysers gebruik dan ʼn assesseringsraamwerk, wat ons vir hulle voorsien het, om op ʼn wetenskaplike wyse seker te maak dat aan al die vereistes van ʼn goeie eksamen voldoen word.

Nadat die eksamens opgestel is, word dit deur ewe ervare en kundige onderwysers gemodereer volgens baie duidelike riglyne om kwaliteit te verseker.

Laastens modereer die SOS se eie vakspesialiste die eksamens.

7. Het julle op bepaalde vakke gefokus of dek julle elke vak?

Ons het vier jaar gelede begin met slegs Wiskunde, maar ons is dankbaar om te kan sê ons kon ons aanbod so uitbrei dat ons vanjaar in sewe vakke eksamens kan voorsien:

 • Afrikaans Huistaal – Graad 4 tot 11
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal – Gr. 4, 6 en 9
 • Wiskunde – Gr. 4 – 11
 • Wiskundige Geletterdheid – Gr. 10 & 11
 • Natuurwetenskappe – Gr. 4 – 9
 • Fisiese Wetenskappe – Gr. 10 & 11 en
 • Geografie – Gr. 10 & 11

Ons hoop ons sal volgende jaar nog meer vakke en grade kan dek.

8. Is hierdie eksamens slegs in Afrikaans beskikbaar?

Nee, juis om ons dubbel- en parallelmedium skole te akkommodeer is al die vakke (behalwe natuurlik Afrikaans) in beide Afrikaans en Engels beskikbaar.

9. Wie gaan die vraestelle na die tyd merk?

Ons voorsien die skole van ʼn volledige memorandum wat die vakonderwysers gebruik om hulle vraestelle na te sien. Die punte word elektronies vasgelê en aan die SOS gestuur wat ons dan gebruik om ʼn volledige verslag saam te stel.

10.   As skole wil deelneem aan hierdie eksamen, wat staan hulle te doen?

Skole kan reeds inskryf en die inskrywingsvorm is op ons webblad by skole.co.za onderafdeling GSE 2021 beskikbaar. Behalwe vir die inskrywingsvorm is daar ook agtergrond inligting oor die GSE asook vorige jare se verslae. Skole en ouers kan gerus ‘n draai op ons webbladsy gaan maak.

11. Hoe neem julle die ontwrigte skoolsituasie in ag vir 2021 se toetsing?

Soos ek reeds gesê het, is ons hoogspringlat die voorgeskrewe KABV, maar die Onderwysdepartement het ʼn aanpassing a.g.v. Covid gemaak en ʼn hersiene Jaarlikse Assesseringsplan voorgestel. Ons gebruik dus hierdie aangepaste JOP vir ons Eksamens.

12. Kan leerlinge spesifiek hiervoor voorberei? Gee julle ‘n eksamenafbakening?

Ja, leerders behoort daarvoor voor te berei soos wat hulle vir enige ander eksamen sou voorberei het. Soos vir enige eindeksamen is die hele jaar se werk soos vervat in die kurrikulum hulle afbakening.

13. Wat is die koste verbonde aan die eksamens?

Die koste is R4 000 per skool om aan al die vakke deel te neem, maar voordat ons enige skool afskrik is daar ruim afslagpakette beskikbaar. Wolkskool-skole kry byvoorbeeld die hele eksamen gratis en skole wie se onderwysers aan die SOS vakverenigings behoort, kry 90%, dus kos dit net R400 vir al die vakke en grade waarvoor die skool inskryf.

14. Het julle reeds ‘n eksamenrooster hiervoor opgestel?

Ja, die eksamen sal van 1 – 8 November geskryf word. Die volledige eksamenrooster is ook op ons webbladsy.

15.Hoe gaan die vraestelle na die skole versprei word?

Ons stuur die vraestelle drie dae voor die eksamen na die eksamenorganiseerder by die skool. Die skool dupliseer die vraestelle en bewaar dit op ʼn veilige plek, soos vir hulle normale eksamens tot en met die eksamendag.

16. Aan wie kan belangstellende onderwysers en skole hul navrae rig?

Die kontakgegewens is op ons webbladsy skole.co.za of e-pos na [email protected]. My e-posadres is [email protected] . Julle is enige tyd welkom om my te kontak.

17. Nog ‘n laaste vraag, sou tuisskolers ook by hierdie gestandaardiseerde eksamen baat?

Ja, natuurlik. Tuisskolers het ook nodig om te weet of hulle die voorgeskrewe standaarde bereik het.

18. Slotwoord

Ek is ʼn passievolle Wiskunde-onderwyser wat net so passievol oor assessering is. Vir my is ʼn eksamen soos ʼn kunswerk en as spesialis op my gebied poog ek om ʼn meesterstuk te skep. Hoekom? Want ek wil vir alle leerders in my klas die beste geleentheid gee om hulle volle potensiaal ten toon te stel en uiteindelik hoër hoogtes te bereik as wat hulle oor kon droom.


Tags

Gestandaardiseerde eksamen, GSE, Skoleondersteuningsentrum, SOS


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis