Die eerste “normale” skoolkwartaal in twee jaar

Die hele land se skole is nou gesluit na die eerste “normale” skoolkwartaal in twee jaar. Ouers, leerders en onderwysers ly behoorlik aan uitputting weens kontakonderrig, sport, ekstra klasse en ander buitemuurse aktiwiteite wat sedert Januarie 2022 hervat is.

Die Covid-pandemie het onderwys ontwrig en almal is dankbaar om na normaliteit terug te keer – maar moet ons bly wees as skool net weer word soos dit was? Ontwrigting veroorsaak dat ons aannames, wat as vanselfsprekend aanvaar word, herondersoek. Goeie onderwysers en skole het nuut begin dink oor onderrig en leer.

Skool na COVID kan en mag nie dieselfde wees as voor COVID nie. Nuwe strategieë gaan nodig wees om leerders op dieselfde trajek as voor die pandemie te plaas. Onderwysers moet voortdurend dink waar hulle die stelsel kan verbeter, sonder om méér te werk.

Nuwe modelle, in samewerking met doelmatige aanlyn tegnologie, bied nuwe antwoorde vir die onderwys. Onderwysers moet hulself afvra:

  • Is dit sinvol dat leerders ure en ure aan huiswerk bestee?
  • Hoe kan toetse en eksamens leerders lei om te ontdek, eerder as om bloot kennis te toets?
  • Hoe kan ek as onderwyser sentraal bly in ʼn onderwysomgewing waar tegnologie dreig om die hoofrol te vertolk?
  • Hoe kan aanlyn platforms gebruik word om onderrig vir elke leerder te optimaliseer en húl behoeftes aan te spreek?

Die afskaling van die kurrikulum tydens COVID wys dat meer inhoud nie noodwendig beter is nie! In die klas is oordrag van blote vakinhoud soms minder belangrik as die oordrag van waardes en die ontwikkeling van vaardighede soos selfgerigte leer, kritiese denke en probleemoplossing. Huiswerk het in dié tyd grootliks verander na die voorbereiding van inhoud, sodat klaswerk kan fokus op kritiese denke en toepassings.

Verskeie onderwysers het tydens inperkings gebruik gemaak van tegnologie om klasse aanlyn aan te bied, video’s te maak, en digitale lesmateriaal of aanlyn toetse te skep. Die proses is egter tydrowend en met die hervatting van kontakklasse en buitemuurse aktiwiteite, het onderwysers min tyd om self aanlyn inhoud te skep. Gelukkig het beskikbare aanlyn inhoud en leerbestuurstelsels soos Die Wolkskool ook die afgelope twee jaar flink ontwikkel en kan dit handig benut word. Leerders kan nou tuis voorberei vir klasse deur na ʼn kort video te kyk, ʼn werkopdrag te voltooi en ʼn aanlyn toets af te lê. Onderwysers kry outomaties uitslae van die toets en kan klasaktiwiteite doelgerig beplan om tyd optimaal te benut. Leerders kan oor en oor na hierdie video’s kyk vir inoefening en hersiening.

Tegnologie bied handige oplossings vir onderwys en stel onderwysers in staat om die kwaliteit en impak van hul onderrig te verhoog, individuele leerders se behoeftes maklik raak te sien en spesifiek aan te spreek.

Dit is egter belangrik om te onthou: Die gehalte van ʼn onderwysstelsel word hoofsaaklik bepaal deur die gehalte van sy onderwysers. ʼn Goed opgeleide, baanbrekeronderwyser kan meer onder ‘n boom uitrig as ʼn onbekwame (of afwesige) onderwyser in ʼn klas wat met die jongste tegnologie toegerus is.

In die woorde van Oliver Holmes: “A mind stretched by a new idea, never regains its original dimensions.” Nuwe tegnologie maak oplossings moontlik wat in die verlede ondenkbaar was. Dit sal ʼn verspeelde geleentheid wees as onderwys na COVID bloot terugval op die ou manier van doen.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis