Die rol van tegnologie en menslikheid in onderwys

Tegnologie het ‘n merkbare impak op die onderwyssektor gemaak, maar dit beteken nie dat dit die menslike aspek van skole moet uitskakel nie. Dít is die kernboodskap van die sprekers by die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) se Nasionale Kongres wat hierdie week in Midrand aangebied word.

Die SOS bied hierdie jaar hul 11de onderwyskongres aan, met meer as 400 onderwysers en skoolhoofde, wat die geleentheid bywoon. Die fokus val vanjaar hoofsaaklik op die toepassing van praktiese, tegnologiese oplossings om onderwysuitdagings aan te spreek. Met die vinnige ontwikkeling en implementering van tegnologieë soos Kunsmatige Intelligensie (ChatGPT), voel die toekoms van onderwys meer onseker as ooit tevore.

Die bekende motiveringspreker en aktrise, Lindie Strydom, vervul die rol van seremoniemeester. Sy het die noodsaaklikheid van ‘n tyd van rus en heroorweging beklemtoon om opnuut na die lewe te kyk en ons menslikheid in ‘n wêreld van konstante verandering te herontdek. Onderwysers moet leerders met menswaardigheid behandel en hulself as menslik voordoen sodat prestasie nooit ten koste van die kind nagejaag word nie. Strydom se pleidooi is dat wanneer onderwysers vraestelle merk, hulle die regmerkies groter as die verkeerdemerkies maak.

In ‘n soortgelyke trant het, Igno van Niekerk, gewilde motiveringspreker, onderwysers aangemoedig om ‘n nuwe tromslag vir onderwys te kry en te onthou dat onderwysers se primêre rol nie is om kennis oor te dra nie, maar om passie oor te dra.

Hugo Vermeulen, hoof van Opleiding by die SOS, het die rol van onderwysers as OPvoeders eerder as ONDERwysers beklemtoon. Volgens Vermeulen is onderwysers in werklikheid almal opvoeders wat leerders en selfs ouers opvoed om suksesvolle, verantwoordelike landsburgers te word.

Die kongres se wegbreeksessies het ‘n sterk praktiese komponent gehad en verskeie onderrigmodelle is bespreek. Die onderrigmodelle, insluitend die Omgekeerde Klaskamer, Stasierotasie en Verpersoonlikte leer het almal die vermoë om danksy tegnologie leerders se akademiese prestasie verbeter. Hierdie onderrigmodelle verbeter nie net leerders se prestasie nie, maar maak onderwysers se hande los en maak dit moontlik om op ‘n meer persoonlike, menslike manier met leerders te werk.

Volgens Dr. Maretha Steyn, departementshoof van Professionele Studies by Akademia, is onderrig veel meer as net kennisoordrag. Die onderwyser moet geleenthede vir die ontwikkeling van kritiese en kreatiewe denke, vaardighede en waardes skep. Steyn meen dit is uiters belangrik datonderwysers, ondanks die vereistes wat die onderwysdepartement stel, kreatiewe maniere moet vind om nuuskierigheid in leerders te kweek sodat hulle met insig kreatiewe oplossings vir toekomstige probleme kan formuleer


Tags

Lindie Strydom, SOS


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis