Die SOS glo in oop gesprek

Leon Fourie

Operasionele hoof: SOS

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) bied jaarliks tientalle seminare waarby tientalle sprekers optree aan. Die doel van die meeste seminare is om ʼn oop gesprek te fasiliteer.

Sprekers wat by SOS-seminare en geleenthede optree, verteenwoordig nie noodwendig die standpunt van die SOS nie. Sprekers op ‘n onlangse seminaar oor evolusie het ook bloot ʼn persoonlike perspektief op die onderwerp gebied en nie die standpunt van die SOS verteenwoordig nie.

Die SOS het wel ʼn spesifieke karakter en bied dus graag ʼn Christelike perspektief op die wetenskap.

ʼn Christelike perspektief verplaas egter nie die wetenskap nie, maar verryk dit juis. Geloof en wetenskap verkeer nie in spanning met mekaar nie. Dit moet ook nie teenoor mekaar staan nie. Indien daar inderdaad ʼn spanning tussen geloof en wetenskap bestaan, sal dit slegs daartoe lei dat albei verskraal word.

Die SOS aanvaar die eiesoortige aard van die wetenskaplike denke, en dat dit die vryheid behoort te geniet om die wonder van die skepping op ʼn verantwoordbare wyse te ondersoek.

Terwyl ons die visionêre leiers van die GRA uit 1875 eer, staan GeRAT vandag as ‘n simbool van daardie erfenis, waar ons passie vir Afrikaans en sy kultuur voortduur. Deur op hierdie geskiedenis te bou, aanvaar ons die plig om die hart van Afrikaans vir toekomstige generasies te bewaar en te versterk en, 145 jaar later, bly ons standvastig en toegewyd aan die taal en kultuur wat ons so liefhet.


Tags

gesprek, Skoleondersteuningsentrum, SOS


Lees meer...