Die #TienGebooie vir die Chemie-vraestel

Die #TienGebooie vir die Chemie-vraestel

Nog net een Wetenskapvraestel dan kan jy maar daardie handboek verbrand! Onderwysers het hulle wenke met die Skoleondersteuningsentrum (SOS) gedeel oor hoe om die Chemie-vraestel Maandag te slaag!

1. Jy moet elke vraag aandagtig deurlees voordat jy begin antwoord. Dieselfde onderwerp sal nie twee keer getoets word nie.
2. Jy moet seker maak jy kan onderskei presies wat gevra word in elke subvraag, veral by organiese chemie.
3. Jy moet notas maak oor enige fisiese hoeveelhede wat gegee word. Skryf dit aan die regterkant van jou vraestel met die korrekte simbool en eenheid.
4. Moenie vergeet om AL die waterstowwe en korrekte strepies en kommas in te vul by die organiese chemie nie. Gaan weer ‘n keer deur jou antwoorde om seker te maak jy het alles onthou.
5. Jy moet die korrekte eenhede gebruik vir berekeninge. Volume en massa moet dalk omgeskakel word voordat die berekening begin word.
6. Jy moet definisies en beginsels baie goed uit jou kop ken. Dit is waardevolle punte waarop jy kan reken.
7. Jy moet met die redokstabel werk waaraan jy gewoond is, want daar word twee gegee in die eksamen.
8. Moenie molekulêre of gekondenseerde formules gebruik by die vrae oor organiese chemie, as die vraag sê jy moet struktuur-formules gebruik nie.
9. Moenie vergeet om molverhoudings uit te werk en te gebruik in stoïchiometrie en titrasieberekeninge nie.
10. Jy moet reaksietoestande ken vir organiese chemie.

Sterkte en lekker skryf!


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis