Die uitwerking van inperking op onderwysers se verlof

deur Reon Janse van Rensburg, Media- en Inhoudsbeampte by Solidariteit

“Ek werk vir ’n privaat skool. Die werkgewer wil van ons verlof aan die einde van April, asook ’n deel van ons Septembervakansie wegneem om op te maak vir die dae wat die leerlinge onderrig verloor. So ons is nie saam met die leerlinge af nie, maar verloor van ons vakansie. Kan julle asseblief ʼn bietjie raad hieromtrent gee?”

Volgens Dems Nel, ʼn litigant by Solidariteit, verskil die diensvoorwaardes van privaat skole van skool tot skool en die reëls en regulasies as wat vir onderwysers in staatskole wat deur die Departement van Basiese Onderwys ingestel is, geld nie vir hulle nie.

Onderwysers wat by privaat skole werk se diensvoorwaardes word deur hul dienskontrakte bepaal, maar hulle moet egter steeds aan die vereistes wat deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes neergelê is voldoen.

Die dienskontrak maak gewoonlik daarvoor voorsiening dat die werkgewer onderwysers kan versoek om van tyd tot tyd gedurende vakansies te werk indien dit nodig sou wees.

Artikel 20 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal dat verlof geneem moet word op ʼn tyd wat vir die werkgewer gerieflik is.

“Verder bevind ons onsself in ’n onbekende en ongewone situasie. Billikheid teenoor sowel die werkgewer as die werknemer moet in ag geneem word,” aldus Nel.

Nel noem ook dat onderwysers se werk van so ʼn aard is dat hulle nie hul pligte normaalweg van die huis af sal kan nakom nie en dus sal die werkgewer dit kan regverdig om jou op korttyd te plaas en om selfs as alternatief die geen werk, geen betaling-beginsel toe te pas. Jou werkgewer kan jou dus versoek om nou langer vakansie te neem in plaas van later in die jaar en Nel beveel aan dat werknemers hierdie versoek aanvaar.

Wat staatskole betref, sê Nel die situasie is ietwat anders. Hy sê dat onderwysers wat by staatskole werk tot op datum nog geen amptelike inligting vanaf die Departement van Basiese Onderwys ontvang het nie.

Nel sê egter dat dit geen impak op die onderwysers se verlof het nie, want hulle verlof stem ooreen met amptelike skoolvakansies.

Hy noem dat onderwysers wat vir die staat werk, steeds hul volle salaris ontvang, maar dat vakansies moontlik aangepas gaan word, wat dalk implikasies mag hê vir mense wat reeds vakansiebeplanning gedoen het.

Indien jy enige arbeidsverwante vrae het, nooi ons julle om gerus vir Sanri Stone by die Solidariteit Vakbond te kontak. Stuur gerus ‘n e-pos na [email protected].

Terwyl ons die visionêre leiers van die GRA uit 1875 eer, staan GeRAT vandag as ‘n simbool van daardie erfenis, waar ons passie vir Afrikaans en sy kultuur voortduur. Deur op hierdie geskiedenis te bou, aanvaar ons die plig om die hart van Afrikaans vir toekomstige generasies te bewaar en te versterk en, 145 jaar later, bly ons standvastig en toegewyd aan die taal en kultuur wat ons so liefhet.


Tags


Lees meer...