Dink nuut oor assesserings!

deur Lampies Lotter – Wolkskooldosent: Wiskunde

Dink nuut oor assesserings!

Ons moet nie net verander hóé ons assesseer nie, maar ook wát ons assesseer om sodoende leerders voor te berei vir die 4de industriële rewolusie (4IR).

4IR het die onderwys reeds op fundamentele maniere beïnvloed, maar tot nou toe het dit nét die manier waarop ons onderrig, verander. Dit het onderwys lewendig gemaak deur middel van augmented reality (AR), virtual reality (VR), of selfs meer toeganklik gemaak deur middel van aanlyn platforms.

Maar het dit regtig verander wát ons leer? Darling-Hammond (2015) het verduidelik dat daar tussen 1999 en 2003 meer nuwe kennis ontdek is as in die geskiedenis tot op daardie stadium en wat ons leer (die kurrikulum), het nie regtig daarby aangepas nie.

Dit is goed om te argumenteer dat ons die manier waarop ons assesseer moet verander, want deur verskillende assesseringsmetodes leer die leerders verskillende waardevolle vaardighede wat hulle nodig het om te oorleef in die steeds veranderende wêreld. Dit is waar, en ek sal daardie argument binnekort ook aanvoer, maar ek glo vas dat ons moet verander hóé ons oor onderwys as ‘n geheel dink. Ons moet nie net die manier waarop ons assesseer nie, maar ook wát ons assesseer, verander. Wát ons moet assesseer, beïnvloed hóé ook ons dit kan assesseer.

Om klein veranderinge in die manier waarop ons assesseer en hoe ons die inhoud oordra te maak, is soos om ʼn huis wat in 1960 gebou is te vat en net nog kamer aan te bou. Ja, dit lyk goed, en elke kamer het sy funksie en ons doen ons bes met wat ons het. Wanneer jy egter uit die staanspoor uit vir ‘n spesifieke doel, ‘n nuwe, moderne, ontwerpte huis binnestap, sal jy nie terugtrek na jou ou huis toe nie, maar eerder die ou huis afbreek en van nuuts af bou.

Die rede vir hierdie argument is dat ons huidige assesseringspraktyk met konstante assessering en dieselfde toets, die leerlinge dwing om die inhoud te herhaal en sodoende te memoriseer sodat hulle dit in hul graad 12-finale eksamen neer kan skryf. Ons het nie die mag om die leeruitkomste te verander nie, en daarom moet ons alles in ons vermoë doen om ons leerders die beste voor te berei vir die toekoms deur dit wat ons wel kan verander.

Harris en Hodges, (1995) definieer assessering as die proses om data te versamel om sodoende die sterk en swak punte van die student en hul leer beter te verstaan. As onderwysers weet ons dat assessering meer is as net gradering. Dit meet die vordering van die leerder en ondersteun die leerproses. John Biggs (1999) het opgemerk dat die manier waarop studente dink hulle geassesseer gaan word, beïnvloed hoe hulle leer. Die manier waarop ons tans assesseer vertel ons niks oor hoe die leerder geleer het, hul motivering of metode van hoe hulle geleer het nie. Dit dien slegs as ʼn aanduiding van waar die leerder sukkel, en ‘n goeie assessering moet al dié vrae beantwoord.

Assesserings kan die manier waarop studente leer, verander en waarop hulle hul tyd en energie fokus. Assesserings kan hulself ook as ‘n leergeleentheid voordoen. Ons moet ons assesserings ontwerp sodat leerders eerder vaardighede aanleer as om net kennis oor te dra.

Ja, ek weet ons het ‘n berg om te klim. Ons moet daarop fokus om seker te maak dat die leerders voorbereid is om die assesserings wat deur die onderwysdepartement opgestel word, te kan doen. Ons moet dit op ‘n nuwe en innoverende manier doen om die leerders nie net voor te berei vir die assesserings nie, maar ook sodat ‘n hele nuwe stel nodige vaardighede, wat nie in die kurrikulum gedek word nie, aangeleer kan word.

Ek reken dit kan gedoen word. Wat dink jy? Waar begin ons? As die leerder nie met die nuwe manier van assessering ewe goed, of selfs beter voorberei is op die assessering nie, is dit dan die moeite werd, self al kry leerders net blootstelling aan die nuwe vaardighede wat die veranderings teweegbring?

Verwysings:

  • Biggs, J (1999) What the Student Does: teaching for enhanced learning, Higher Education Research & Development, 18:1, 57-75, DOI: 10.1080/0729436990180105
  • Darling-Hammond, L. [Tedx Talks]. (2015, June 29) Testing,Testing. [Video] https://www.youtube.com/watch?v=2G_vWcS1NTA
  • Harris, T. L., & Hodges, R. E. (1995). The literacy dictionaries. Newark, DE: International Reading Association.
  • Reaves, J (2019) 21st-century skills and the fourth industrial revolution: a critical futut=re role for online education, DOI: 10.1615/IntJInnovOnlineEdu.2019029705
  • RM Results, (2020, January 14). Assessment in the fourth industrial revolution. https://blog.rmresults.com/assessment-in-the-fourth-industrial-revolution

lamp


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis