Dissipline vs. straf

deur Elize Thirion

Spesialis Welstandberader

Wanneer ons aan Kinderbeskermingsweek dink, voel ons dikwels verlig. Ons sien dit as ‘n probleem wat ver van ons af is – iets wat slegs die erg mishandelde kinders óf dié wat nie genoeg het om te eet nie, raak. Maar, is die verantwoordelikheid van en betrokkenheid by kinderbeskerming regtig so ver weg van ons af?

Een van die kwessies, wat al hoe meer na aan my hart lê, is hoe die omstandigheid van baie kinders in gewone, gemiddelde huise lyk. Die huis is by uitstek die omgewing waar opregte ouers hul bes doen om gebalanseerde kinders groot te maak – kinders wat eendag goedaangepaste, positiewe landsburgers moet wees.

In ʼn onlangse hoofopskrif op die Beeld se voorblad is uitgewys dat ‘n ouer ‘n opgeskorte vonnis ontvang het omdat hy sy kind lyfstraf gegee het. Baie ouers haal graag die Bybel aan om beginsel van lyfstraf te motiveer. Die werklike vraag behoort eintlik oor die “hoe” daarvan te sentreer. Hoe word lyfstraf toegepas? En aangesien min van ons weet wat agter geslote deure gebeur, dink ons dit is beter om dié sensitiewe aangeleentheid liewer heeltemal te vermy. Kinders is ook slim genoeg om sensitiewe situasies tot hul eie voordeel te manipuleer. Hierdeur word die hantering van kinderbeskerming bemoeilik en meer kompleks gemaak. ʼn Uitspraak deur die Konstitusionele Hof het in 2019 lyfstraf vir kinders tuis ongrondwetlik verklaar, daarom brei ek nie verder hierop uit nie.

Die manier waarop sommige ouers en volwassenes met kinders in hulle sorg omgaan, laat soms onuitwisbare letsels. Die wyse waarop volwassenes lyfstraf as kinders beleef het, spook jare later nog steeds by hulle. Dit is belangrik dat as ons aan die opvoeding van kinders dink, dissipline NIE noodwendig straf impliseer nie.

Dissipline is die doelgerigte vorming van ‘n kind se karakter. Hierdie tipe opvoedingsproses vereis veral respek teenoor die kind se menswees. Ouers en onderwysers, behoort te verstaan wat respek behels. Selfrespek is die grondslag vir hoe jy respek teenoor jou kinders sal betoon – ook in situasies wat dissipline vereis. Indien jy met minagting oor jouself praat, hoe sal die kwaliteit van jou kommunikasie teenoor jou kinders en ander volwassenes?

Respek is ʼn ingesteldheid wat direk binne verhoudinge uitspeel.

Jare terug het een van Maatskaplike Rade ouerleidingsgroepe ondersteun. Dit het tyd geword en is kardinaal noodsaaklik dat ons weer moeite doen om ouers toe te rus vir ouerskap. Kinders word nie met ‘n opvoedingshandleiding in die hand gebore nie.

Ek tree van tyd tot tyd as raadgewer op sosiale media-groepe op. By die geleenthede staan ek dikwels verstom oor die wyse waarop daar met kinders gewerk word. Ouers koop hulle kinders se skoolpraatjies omdat kind-lief dit sogenaamd nie self kan skryf nie. Skooltake word ook uit kind-lief se hande geneem en vir hom gedoen. DIT grens aan kinderverwaarlosing – die geduldige modellering oor hoe om selfstandig te werk en navorsing te doen, ontneem sodanige kind aan die wyse waarop lewensvaardighede aangeleer word.

Ek pleit daarvoor dat ons ouers weer begin toerus om hierdie groot opvoedingstaak met volwassenheid en op ‘n verantwoordelike manier te benader. Kinders is nie ‘n modebykomstigheid nie.

Elize Thirion

Elize Thirion

Spesialis Welstandberader

  • 14 jaar in privaat praktyk
  • Passie om selfdood te voorkom
  • Trauma- en rouberading
  • Lewensafrigter met Shadowmatch KI
Sad

Tags

Skoleondersteuningsentrum, SOS


Lees meer...