SOS DISSIPLINE-WERKSWINKEL

“HAAL AL DIE KLIPPE UIT DIE SKOEN”

INLEIDING

Die doel van hierdie dissipline-werkswinkel is om die leierskap van skole gereed te kry om moontlike verstellings aan skole se gedragskodes en skoolrëels te maak vir 2020. Hierdie werkswinkel behoort intern opgevolg te word met ’n skool se personeel, die beheerliggaam en die ouers. Sodoende kan ’n meer effektiewe, verfynde stelsel gereed wees vir die nuwe jaar, kan skole vorder op ’n pad van eerstekeer-gehoorsaamheid en die leerders kan uitsien na ’n nuwe jaar waarin hulle in ’n kalm, rustige atmosfeer onderrig sal kan ontvang.

WIE MOET BYWOON?

Skoolhoofde, dissiplinehoofde, BL-lede, graadhoofde, sportafrigters en ander opvoedkundiges wat besorg is oor die verbetering van dissipline by hul skool.

Vol bespreek.

Indien u nie 'n lid is nie, maar wil aansluit, stuur 'n e-pos na Colette Scott by colette@skole.co.za.