Drie opvoedkundige idees wat in 2021 moet verander

Deur Lampies Lötter, Wolkskooldosent

Covid 19 maak jou kind toekomsgereed 14

Idee 1: Leer vind net by die skool plaas

Met nuwe leerbestuurstelsels (learning management systems – LMS) soos Die Wolkskool, Google Classroom of selfs Whatsapp kan leerders op enige tyd, vanaf enige plek teen hul eie pas deur leerinhoud werk. Selfgerigte leer word daarmee aangemoedig en bevorder en dit is dan ook ‘n kritieke vaardigheid wat leerders nodig het vir hierdie 21ste eeu.

Idee 2: Die onderwyser is die enigste bron van inligting

“’n Goeie onderwyser is meer werd as ʼn kruiwa vol boeke” – Chinese spreekwoord

wheelbarrow books 230

Nie net is ‘n LMS tot voordeel van leerders nie, maar veral tot voordeel van onderwysers. Die grootste impak wat ‘n leerbestuurstelsel (LMS) kan hê, is dus om die rol van die onderwyser te help verander. Leerders kan deesdae enigiets aanlyn leer, maar dit beteken beslis nie dat onderwysers nie meer nodig is nie. Inteendeel, die rol van die onderwyser is nou belangriker as óóit.

Terwyl tegnologie ‘n magdom (kruiwaens vol) inligting in ‘n hoogs gekonnekteerde wêreld ontsluit, val die klem van onderrig nou op die ontwikkeling van vaardighede (soos selfgerigte leer) eerder as op die blote oordrag van kennis.

Ons bevind ons tans in die 4de Industriële Revolusie waarin nuwe vaardighede voortdurend vereis word. Vaardighede (en beroepe) wat vandag in aanvraag is, kan so vroeg as môre verouderd wees. Die nuwe industrie het dus mense nodig met kernvaardighede om maklik by verandering aan te pas.

Net soos wat ouers hulle kinders grootmaak sodat hulle op ‘n selfstandige en selfversekerde wyse ʼn positiewe bydrae tot die samelewing kan maak, is die taak van die onderwyser nou om leerders te bemagtig om nuwe, kritieke vaardighede wat vereis word deur die toenemend veranderende wêreld, voortdurend self aan te leer.

Idee 3: Tegnologie kan onderwysers vervang

“Tegnologie kan nie onderwysers vervang nie, maar onderwysers wat tegnologie gebruik, sal diegene wat dit nie gebruik nie, vervang” – Ray Clifford

Om leerders te motiveer en te mentor, vorm ʼn groot deel van ʼn onderwyser se nuwe mandaat sodat leerders selfgerig kan leer. Híerdie uiters belangrike rol kan nie maklik deur tegnologie vervang word nie.

Tegnologiese vaardighede van onderwysers speel ‘n belangrike rol, maar dit beteken beslis nie dat hulle nou ewe skielik programmeerders van platforms moet word nie. Hulle moet eerder kennis neem van al die funksionaliteite wat aanlyn leerplatforms bied om dit konstruktief in hul onderrig aan te wend. Konstruktief in dié sin dat dit dan aan onderwysers groter kapasiteit vir een-tot-een interaksies met leerders (mentorskap) verleen sodat leerders vaardig kan word in selfgerigte leer. Daardeur staan leerders ‘n groter kans om hulle volle potensiaal in ‘n komplekse wêreld te kan bereik.

Draai die drie idees nek om!

Onderwysers kan ‘n enorme verskil in die toekoms van ons kinders maak deur net hierdie bogenoemde drie opvoedkundige idees (of mites) in 2021 nek om te draai.

Moet egter nie wag vir 2021 nie. Begin vandag al terwyl Die Wolkskool 100% gratis is!

Terwyl ons die visionêre leiers van die GRA uit 1875 eer, staan GeRAT vandag as ‘n simbool van daardie erfenis, waar ons passie vir Afrikaans en sy kultuur voortduur. Deur op hierdie geskiedenis te bou, aanvaar ons die plig om die hart van Afrikaans vir toekomstige generasies te bewaar en te versterk en, 145 jaar later, bly ons standvastig en toegewyd aan die taal en kultuur wat ons so liefhet.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis