DVT-verslag

DVT 2023 - Assessering vir die toekoms

Die belangrikheid van die onderrig van denkvaardighede word vir ʼn geruime tyd al op internasionale vlak besef, en die grondslag vir die assessering daarvan word toenemend gelê, maar weens sistemiese redes vind dit nog nie neerslag in die onderrigpraktyk nie. Met die besef dat assessering pedagogie dikteer, het die SOS sy aanlyn denkvaardigheidstoets (DVT) as ʼn eerste tree vir die formele assessering van denkvaardighede aan Afrikaanse skole beskikbaar gestel.

Gesels met ons