Floreer in uitdagende tye – SOS-kongres ondersoek antwoorde vir onderwysuitdagings

Die onverwagse uitkoms van die nasionale verkiesing wat in Mei gehou is, het veroorsaak dat een van die hoofonderwerpe van die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) se Nasionale Kongres verskuif het van “Die implikasies van die BELA-wetgewing op skole” na “Die implikasies van die verkiesing op die BELA-wetgewing en Afrikaanse onderwys.”

Die paneelbespreking beloof om ʼn hoogtepunt van die Leierskapkongres op 11 Junie te wees. Die gesprek, wat deur Melanie Buys, hoof van Ontwikkeling by die SOS gelei sal word, sluit paneellede soos Leon Fourie, Kallie Kriel, dr. Louis Swanepoel, en dr. Jaco Deacon in. Hulle gesprek sal, onder andere, kyk hoedat aspekte van die BELA-wetgewing skole negatief mag raak, en watter doeltreffende stappe deur skole geneem kan word om uitdagings die hoof te bied.

Benewens die BELA-paneelbespreking, bied die kongres ‘n uiteenlopende verskeidenheid temas wat kongresgangers sal inspireer en toerus. Temas sluit in: hoe om te floreer in uitdagende tye, kritieke leierskapstrategieë, asook praktiese riglyne vir effektiewe skoolbestuur. Kundiges word op elke terrein ingespan.

Internasionale sprekers, Paul Main en Kristof Fenyvesi, sal belangrike onderwerpe aanraak, naamlik die implementering van STEM (Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde), projekgebaseerde leer en hoedat dit ‘n dinamiese benadering tot onderwys bevorder. Hulle sal voorts kritiese denkstrategieë, wat tot die ontwikkeling van leerders se analitiese vaardighede sal lei, toelig – sodanige vaardighede wat noodsaaklik vir die begrip van komplekse konsepte is.

Waardegedrewe leierskap sal verder ‘n kernfokus wees. Spesifieke aandag word gegee aan hoedat kernwaardes die grondslag van ‘n suksesvolle skoolkultuur kan vorm. Insigte uit die SOS se internasionale besoeke aan skole in Finland, Singapoer, Australië en Nederland om nuwe benaderings en innovasies in klaskamers te inspireer, word gedeel.

Die SOS hoop om onderwysers tydens die Nasionale Kongres 2024 te inspireer deur hulle met nuwe strategieë en benaderings toe te rus om nie net uitdagings te oorkom nie, maar in die toekoms nog verder in hulle roeping te floreer.

Die kongres vind van 11 tot 13 Junie in Midrand plaas. Vir verdere inligting, kontak asseblief die SOS by [email protected] of besoek ons webwerf by skole.co.za.


Tags

Afrikaanse skole, BELA, floreer, SOS, verkiesing


Lees meer...