Fnuik Korona met Die Wolkskool

Copy of GRATIS 31

Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het die week in ‘n omsendbrief verwys na die belangrikheid daarvan om kontinuïteit in onderrig te verseker, sou skole sluit as gevolg van die verspreiding van die Korona-virus (COVID-19).


Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) ondersteun hierdie standpunt en moedig skole aan om alle nodige maatreëls te tref om die verspreiding van die virus te verseker. Die DBO waarsku dat daar in sekere omstandighede aanbeveel kan word dat skole gesluit word, maar dat dié besluite in samewerking met die Gesondheidsdepartement en ander amptenare wat oor die nodige kennis beskik, geneem sal word.


Die sluit van skole laat leerders en onderwysers in ‘n posisie waar graadgroepe agter kan raak met hulle werk en die gevaar sal loop om nie betyds deur die kurrikulum te kom nie. Skole word deur die DBO aangeraai om planne wat die kontinuïteit van onderrig en leer verseker, te hersien en opsies vir afstandonderrig te ondersoek en te implementeer. Dit is egter nie iets wat oornag gedoen word nie. Die DBO beskik nie tans oor ‘n voldoende e-leerplan nie. Onderwysers moet boonop eers touwys gemaak word om so ’n stelsel te benut.


Die SOS weet hoe kosbaar akademiese tyd vir skole is en het aangebied om skole te help om by te bly met die kurrikulum deur Die Wolkskool as oplossing aan te bied. Die Wolkskool, ’n produk van die SOS, bied aan leerders ‘n reeds gevestigde aanlyn leerplatform vir Graad 4 tot 12. Leerders kan tuis, veilig en teen hul eie spoed, leerinhoud bemeester deur middel van hoëkwaliteit videolesse, assesserings en ondersteunende lesmateriaal in vakke soos Wiskunde, Wetenskap, en in sommige Grade Afrikaans Huistaal. Dit kan terselfdertyd onderwysers en ouers op hoogte hou van hul kinders se vordering.


Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Tags


Lees meer...