Gauteng-toelatings 2020

Beste Skoolhoofde en Beheerliggaamvoorsitters

Teen die agtergrond van die onlangse probleme in verband met die Graad 1 en Graad 8 toelatings vir die 2020 het die SOS en Afriforum Maandag 16 September met verskeie rolspelers en regsverteenwoordigers vergader. Die volgende stappe is ten sterkste aanbeveel vir hantering van foutiewe of gemanipuleerde plasingslyste vir Toelatings 2020 wat skole van die GDO ontvang het:

  • Skoolbeheerliggame rig dringende briewe aan die Hoof van die Onderwysdepartement, Edward Mosuwe, om die probleem met plasings volledig uiteen te sit, onderteken deur die SBL voorsitter.(Sien konsepbrief soos voorberei deur MBK). Vul die konsep skrywe aan met aspekte wat u skool spesifiek raak. Lewer kommunikasie na die GDO per hand af en verseker ontvangserkenning deur die GDO vir alle skrywes deur die SBL/ skool aan die GDO gerig.

Stuur ‘n afskrif van SBL se beswaar oor plasings aan die Minister van onderwys, Angie Motshekga, die Distrik Direkteur en die Skoolhoof (Haal druk van die hoof as werknemer van die GDO af deur alle skrywes deur SBL voorsitter te onderteken). Stuur ook ‘n afskrif van die skrywe aan ander skole in die omgewing wat Engelse leerders moontlik kan akkomodeer .

Eis uitstel van plasings totdat alle dispute opgelos is, soos per “Placement Process for Admissions – Adjustments” (27 Aug 2019), deur te verwys na onderneming van die GDO: “Discrepancies will be cleared before offers of placement are sent to parents.” Vra uitdruklik wat het geword van leerders wat NIE meer op die skool se lys is nie, maar daar behoort te wees, redes waarom hulle van die lys verwyder is, en waar hulle tans geplaas is. Vra ook na die GDO se posisie oor die regsbeginsel: “Eerste in tyd, eerste in reg”.

  • Skoolbeheerliggame kan nou reeds ouers inlig en mobiliseer om te reageer sodra sms’e vir plasings uitgestuur word. Stel ouers in kennis van die voorgeskrewe appelprosedure en adviseer ouers van leerders in dispuut dat hulle moontlik nie by jou skool geplaas gaan word nie. Moedig ouers aan om beswaar aan te teken sodra hulle sms ontvang vir plasing by “verkeerde” skool. Aangeheg is die toelatingsregulasies met al die vorms as aanhangsels. Stuur aangehegte “Objection form” (Aanhangsel D van die regulasies) nou reeds aan ouers vir appel teen plasings waaroor dispuut bestaan.

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Tags


Lees meer...