Gauteng-toelatings 2025

Alle ouers van voornemende Graad 1- en Graad 8-leerders in Gauteng moet aanlyn registreer sodra die registrasieproses vir die 2024 op 11 Julie 2024 open. Die 2025-aansoekproses skop Donderdag af en aansoeke sluit op 12 Augustus om middernag. Plasings van aansoeke wat volledig ingedien is, sal op 16 September begin.

“Die belangrikheid van vroeë aansoeke kan nie genoeg beklemtoon word nie. Dit is noodsaaklik dat ouers die aansoekproses so gou moontlik voltooi en bevestigende dokumente by hul skool van eerste keuse indien,” sê Melanie Buys, hoof van Ontwikkeling by die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS).

Aansoeke vir plasing in Gautengse skole kan slegs aanlyn op die Gautengse Departement van Basiese Onderwys se webtuiste ingedien word. Die SOS raai ouers aan om hul keuse van skole te beperk tot een of twee, alhoewel daar voorsiening gemaak word vir tot 5 keuses op die stelsel.

Die nodige dokumentasie moet binne sewe dae ingedien word. Dit sluit in:

  • bewys van huisadres
  • ʼn gewaarmerkte afskrif van elke ouer/voog se ID
  • leerder se jongste rapport (graad 7)
  • leerder se geboortesertifikaat
  • leerder se kliniekkaart/immunisasieverslag (graad 1)

Die SOS beveel aan dat dokumente fisies by die skool van eerste keuse ingedien word, en nie aanlyn nie. Dit is ook wys om ʼn skermskoot van elke stap in die aansoekproses te neem om as bewyse te dien indien daar later ’n dispuut oor die plasings van jou kind(ers) ontstaan,” sê Buys.

“Maak seker dat jou kontakbesonderhede korrek is by die skool/skole waar jou kind(ers) tans skoolgaan, asook op die aansoekvorm. Onthou dat die bewys van huisadres die belangrikste dokument is wanneer ‘n aansoek ingedien word.”