GeRat_170x232

Die Genootskap van Regte Afrikaanse Taalonderwysers (GeRAT)

Taalonderwysers het ‘n voortdurende stryd met ‘n tekort aan tyd en gepaste, kreatiewe hulpbronne. GeRAT spaar jou tyd en skep gemoedsrus met hoë standaard, kreatiewe hulpbronne sodat jy op jou roeping kan fokus, nl. om die beste Afrikaans onderwysers ooit te wees.

 

Visie

 • Om as Afrikaansonderwysers optimaal te groei deur innoverende opleiding, tegnologie en hulpbronne.

Missie:

 • GeRAT wil jou graag ondersteun en bemagtig en wil hê jy moet gewaardeer voel.
 • GeRAT wil Afrikaansonderwysers se professionele liggaam en spreekbuis wees ten opsigte van kurrikuluminhoude asook die regte waarop Afrikaansonderwysers in Suid-Afrika kan aanspraak maak.
 • GeRAT wil die Onderwysprofessie en spesifiek Afrikaans as onderrigvak aanloklik maak vir leerders wat onderwys as roeping oorweeg.

Wat bied ons:

 • Ondersteuning in Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal vir grade 4-12.
 • Hulpbronne: werkkaarte, toetse en eksamens. Alles hoë gehalte en kurrikulumbelyn.
 • SARO-geakkrediteerde opleiding regoor die land en via die internet.
 • Toegang tot die skryf van ’n gestandaardiseerde eksamen vir grade 4-11 (HT & AET) – dit bied aan onderwysers die geleentheid om hul standaard te kan meet teen honderde ander skole en duisende ander leerders.

Sluit vandag nog aan!

Hoof: Jana Terblance

E-posadres: [email protected]

SOS-verenigings: Algemene inligting

Elke vereniging bied unieke voordele soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle met nasienriglyne en word aan lede beskikbaar gestel deur die onderwysportaal (onderwysers.co.za). Sien die lys van SOS-lidmaatskapvoordele onderaan.

Koste van lidmaatskap aan verenigings:

 • Individuele lidmaatskap per onderwyser, per vereniging, per jaar: R264 vir 2021
 • Registrasies vir 2021 open Dinsdag 1 Desember 2020 op onderwysers.co.za

Lidmaatskap is slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente.

Studente en onderwys-assistente sluit aan teen afslagprys per vakvereniging:

 • Student/onderwysassistent: R132

Grondslagfase-onderwysers mag slegs vir een graad aansluit.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

 • Toegang tot alle hulpbronne op die SOS se onderwysersportaal by onderwysers.co.za
 • Gratis bywoning of afslag-bywoning van sommige seminare en webinare
 • Gratis aanlyn SARO-kursusse
 • Afslag by kongresse (sien Nasionale kongres – Gauteng en Streekskongres – Wes-Kaap)
 • Addisionele voordele vir die Skoleondersteuningsentrum-verteenwoordiger (SOSV): gratis lidmaatskap by een vakvereniging en afslag van R500 by die kongres

Vir meer inligting, kontak vir Colette Scott by [email protected].

Sluit vandag aan by GeRAT