Gereelde vrae

Wie is die SOS?

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) is ’n privaat opleidingsinstansie gefokus op die professionele en persoonlike ontwikkeling van onderwysers in Suid-Afrika, die beskerming van Afrikaanse skole se regte en die ontwikkeling van oplossings vir probleme wat onderwys as ’n geheel in die gesig staar. Die SOS werk om elke skool in ons land, waar onderrig in Afrikaans aangebied word, by te staan om in die toekoms steeds onderrig van wêreldgehalte te bly bied.

Vakverenigings

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) spog tans met 12 verenigings. Dié verenigings bied ‘n tuiste aan rolspelers in ons kinders se opvoeding en bied professionele ondersteuning en persoonlike ontwikkelingsgeleenthede. Die SOS voorsien hulp en ondersteuning in die vorm van hulpbronne soos werkkaarte, toetse, assesseringstake en voorbeeldvraestelle aan verskeie vakverenigings.

Die Wolkskool

Die Wolkskool is ’n leerderbestuurstelsel (LMS) met inhoud wat oor al die fasette van vervlegte leer en die omgekeerde klaskamermodel beskik. Die stelsel is aanpasbaar om skole se unieke karakter te behou en vervang geensins die onderwyser of die skool se rol in die onderrigproses nie.

Gesels met ons