Gestandaardiseerde wiskunde-eksamen maak beter kurrikulumbestuur moontlik

Oktber 2019

Skole landwyd het vanjaar die geleentheid aangegryp om die standaard van hul wiskunde-onderrig te meet aan ʼn gesaghebbende eksamen. Die eerste vraestelle van die Skoleondersteuningsentrum se Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW) se gestandaardiseerde Wiskunde-eksamen, is vandag afgelê.

Meer as 30 000 leerders uit 110 skole lê in November die VAW se gestandaardiseerde eksamenvraestelle vir Graad 4 tot 9 af. Die eksamen, wat in 2018 die eerste keer afgelê is, bied  ʼn onafhanklike (en geloofwaardige) plaasvervanger vir die Departement van Basiese Onderwys se Jaarlikse Nasionale Assesserings (ANA’s) wat in 2013 laas plaasgevind het.

IMG 6454
Leerders by Laerskool Lynnwood skryf die gestandaardiseerde eksamen.

Volgens Johan Koekemoer, hoof van die VAW is die gestandaardiseerde eksamen broodnodig vir skole, omdat dit belangrik is dat skole weet tot watter mate hulle leerders die nodige wiskunde-kennis bemeester. “Sodra ʼn skool buite sy eie bekende omgewing beweeg om die uitkomste van hul onderrig te meet,  kan hulle objektief vasstel of hul leerders se kennis werklik genoegsaam is. Sodoende kan skole wat aan die SOS se gestandaardiseerde eksamen deelneem, ook effektief beplan om moontlike tekortkominge in die kurrikulum aan te spreek. ” meen Koekemoer.

Die wiskunde vraestelle wat tydens die gestandaardiseerde eksamen afgelê word, is deur verskeie van die land se beste en mees ervare wiskunde onderwysers opgestel en gemodereer aan die hand van KABV vereistes. Die paneel van moderators spog met meer as 100 jaar se gesamentlike ondervinding.

Die wiskunde-vraestelle wat tydens die gestandaardiseerde eksamen afgelê word, is deur verskeie van die land se beste wiskunde-onderwysers opgestel en gemodereer aan die hand van die KABV-kurrikulum. Vraestelle is deurlopend deur wiskunde-spesialiste gemodereer en goedgekeur om die kwaliteit en gebalanseerdheid te verseker. Die VAW doen die finale goedkeuring voordat die vraestelle vertaal word sodat dit  ook in korrekte Engels beskikbaar is. Die paneel van moderators spog met meer as 100 jaar se gesamentlike ondervinding.

Die dringende behoefte aan ‘n gestandaardiseerde wiskunde-eksamen, is duidelik te sien aan die feit dat deelname van skole meer as verdubbel het sedert 2018.

’n Volledige verslag oor die eksamen sal in die begin van 2020 uitgereik word. Die V.A.W. sal vervolgens hul ondersteuning aan hulle vakvereniginglede aanpas om te verseker dat probleemareas aangespreek word. “Dit sal interessant wees om te sien hoe uitslae van die SOS se gestandaardiseerde eksamens vergelyk met die uitslag van die internasionale TIMSS wat weer vanjaar onder Gr 9 leerders afgeneem is. In die verlede was SA se TIMSS uitslae teleurstellend.” sê Koekemoer.

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis