Gids vir selfstandige fondsbestuur vir skoolgemeenskappe

Ons môre word bepaal deur wat ons vandag doen

Flip Buys

Gemeenskappe onderskat dikwels die krag wat hulle in ’n demokrasie kan uitoefen. Ouers by skole verteenwoordig só ’n gemeenskap. Die Suid-Afrikaanse statutêre omgewing verleen heelwat magte aan ouers, maar soms neem ouers nie daardie regte op nie. So het baie openbare skole staatskole geword – daar was te min gemeenskap en te veel staat.

Ouergemeenskappe kan baie doen om hul skole tot groter selfstandigheid te lei. Hulle moet hulle nie laat boelie nie en moet aanspraak maak op die regte wat ouers kragtens wetgewing het. Hierdie gids wil ouers en skole help om meer selfstandig te wees met fondsbestuur. Daar word gekyk na internasionale neigings en die ruimte wat die statutêre omgewing vir ouers bied. ’n Maatskappy sonder winsoogmerk (MSW), opgerig deur die gemeenskap, bied die ideale voertuig vir die mobilisering van skenkingskapitaal vir skole. Ons wil ouers aanmoedig om hul skole meer gemeenskap en minder staat te maak.


Tags

selfstandige fondsbestuur, SOS


Lees meer...