Goed begin is halfgewin

Hildegard Brummer

Wolkskooldosent: SOS

As ek terugdink aan my universiteitsdae is daar een dag wat baie helder in my geheue opkom. Dit was my eerste jaar en ek het BSc (Toegepaste Wiskunde) studeer. Wiskunde was nog altyd my gunsteling vak, so hoe moeilik kan dit nou regtig wees, het ek geredeneer. Ek kan nie my dosent se naam onthou nie, en ek sal hom seker ook nie herken as ek hom vandag op straat raakloop nie, maar ek onthou goed dat dit Calculus 1 was, en dat hy vir ons leeswerk voorgeskryf het vir die dag se les. Ek het pas 12 jaar van skool voltooi en nooit voorberei vir enige Wiskundeklas nie, so waarom sou ek nou begin? Ek onthou egter tot vandag toe nog daardie klas, omdat ek nie een enkele woord wat daardie dosent kwytgeraak het, kon verstaan nie. Glo my vry, dit was ook die lááste klas wat ek onvoorbereid bygewoon het!

As ouer is dit maklik om in die strik te trap om te dink dat jou kind se bywoning in klas en die afneem van aantekeninge in klas genoeg is om akademiese sukses te waarborg. Jou kind is mos in die skool om te leer, so hoekom moet dit nog tuis ook plaasvind? Maar die spreekwoord lui nie sonder rede dat goed begin halfgewin is nie. In hierdie blog kyk ons na die voordele wat voorbereiding vir jou kind kan inhou.

  1. Beter begrip van die materiaal:

Wanneer kinders voorberei vir klasaktiwiteite, is hulle meer geneig om ‘n beter begrip van die materiaal te hê, omdat hulle dan reeds met die inhoud vertroud is. Hulle sal beter toegerus wees om die lesing te volg en aan klasbesprekings deel te neem, wat lei tot ‘n dieper begrip van die onderwerp.

  1. Aktiewe deelname aan die klas:

As kinders voorbereid vir die klas opdaag, is hulle meer geneig om ‘n aktiewe deelnemer te wees. Dit beteken dat hulle vrae kan stel, vrae kan beantwoord en insette tot groepbesprekings kan lewer. Aktiewe deelname kan hulle help om verhoudings met klasmaats en onderwysers te bou, wat lei tot ‘n meer interaktiewe leerervaring.

  1. Beter kritiese denkvaardighede:

Voorbereiding vir klasaktiwiteite behels die ontleding en interpretasie van die materiaal vóór die klas. Hierdie proses kan kinders help om kritiese denkvaardighede te ontwikkel terwyl die inligting geëvalueer, sleutelkonsepte geïdentifiseer en verbindings tussen verskillende idees gemaak word. Hierdie vaardighede is noodsaaklik vir akademiese sukses en sal ook waardevol wees in jou kind se persoonlike en professionele lewe wanneer hy/sy skool eendag verlaat.

  1. Tydsbestuur:

Voorbereiding vir klasaktiwiteite verg beplanning en organisasie. Dit kan kinders help om effektiewe tydbestuursvaardighede te ontwikkel terwyl hulle akademiese verantwoordelikhede prioritiseer. Jou kind sal ook beter voorbereid wees om werkopdragte te voltooi en vir eksamens te studeer, wat lei tot verbeterde akademiese prestasie.

  1. Meer selfvertroue:

As kinders voorbereid by die klas kom, het hulle meer vertroue in hulle eie vermoëns om die materiaal te verstaan en daarmee om te gaan. Hierdie selfvertroue kan help om ‘n positiewe ingesteldheid teenoor leer te bou en kan ook hulle selfbeeld ‘n hupstoot gee.

Terwyl die bywoning van die klas en die afneem van aantekeninge ‘n noodsaaklike deel van die akademiese ervaring is, is dit nie genoeg om sukses te verseker nie. Die Omgekeerde Klaskamer metode behels juis dat kinders die tyd neem om voor te berei vir klasaktiwiteite sodat hulle begrip van die materiaal kan verdiep, hulle kritiese denkvaardighede kan ontwikkel, hulle leer om meer effektief hulle tyd te bestuur en sodat hulle aktiewe deelnemers van hulle eie leerreis kan word. Deur in voorbereiding te belê, kan jou kind die volle potensiaal van sy/haar akademiese ervaring ontsluit en na vore tree as ‘n selfversekerde en betrokke leerder.Tags

omgekeerde klaskamer, Skole, SOS, Wolkskool


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis