Graad 4! – Wat nou?

Copy of GRATIS 14

Jou graad 3-kind verlaat die geborgenheid van die Grondslagfase. Hoe gaan jy dit hanteer?

Hierdie oorgang kan baie uitdagend wees, omdat hulle vanuit ‘n omgewing beweeg waar daar slegs een onderwyser was na ‘n sisteem waar hulle klasse wissel. Hulle gaan blootgestel word aan verskillende onderwysers vir verskillende vakke, huiswerk wat meer word en dan is daar nog toetse en eksamens óók!

 Ouers kan hul kinders bystaan om dié oorgang te vergemaklik deur die volgende te doen:

  • Begin die dag reg! Eet ‘n gebalanseerde ontbyt, kry genoeg slaap en sorg vir balans tussen werk en speel.
  • Jou kind moet kan beplan – ‘n maand-beplanner werk baie goed. Wys hom/haar prakties hoe om die eerste maand te beplan. Sluit daarop in: leertye, huiswerktye, toetsdatums, buitemuurse aktiwiteite en ook beloningsdae, iets om na uit te sien, want harde werk word beloon!
  • Sorg dat jou kind ‘n georganiseerde werkspasie het, waar hy/sy kan werk en leer met die nodige skryfbehoeftes.
  • Leer jou kind hoe om sy/haar tas te pak volgens ‘n rooster. Dis nie nodig om elke dag al jou boeke in te pak nie. ‘n Goeie gewoonte moet gekweek word om dit al die aand voor die tyd te doen.
  • Nog ‘n goeie gewoonte is om die dag voor die tyd jou dagboek in te deel vir die volgende dag se vakke, bv. Afrikaans, Engels, Wiskunde, LV en NW. Wanneer dit kom by huiswerk afskryf, is die indeling reeds gedoen en kan die leerder net die huiswerk byskryf.
  • Koop genoeg “zip”-sakkies in verskillende kleure, verkieslik elke vak in ‘n ander kleur en merk die sakkies per vak om te help orden.
  • Belê in ‘n studiemetode-werkswinkel. Die beste Kersgeskenk nog!
  • Onthou: beperk skermtyd wanneer daar geleer of huiswerk gedoen word.
  • Stel saam met jou kind realistiese doelwitte vir die eerste kwartaal van graad 4. Dis ‘n nuwe begin, neem klein treetjies.
  • Hou ‘n oop verhouding met jou kind sodat hy/sy die vrymoedigheid het om te kom gesels as iets pla.

Sterkte met Graad 4.

Kennis bied hoop aan toekomstige geslagte. Ons by die Afrikaanse Grondslagfase Vereniging weet dat tyd geld is.

Die AGV bied daarom professionele opleiding, in die vorm van middagseminare, webinare en kort kursusse, asook weeklikse beplanning en werkkaarte wat die onderwysers in staat stel om met vars, nuwe idees kennis oor te dra.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis