Gestandaardiseerde Eksamen (GSE) 

Administrasie

Administrasie

Skole ontvang elektroniese kopieë van die GSE betyds sodat dit gedupliseer kan word. Die GSE word op die aangewese tyd, volgens die GSE-rooster afgeneem, waarna die skool se eie onderwysers die vraestelle merk en die punte vaslê. Deel van die voorwaardes van deelname is dan om die punte per voorgeskrewe vorm elektronies aan die SOS te stuur voor op op die vasgestelde datum. Die GSE is ‘n volwaardige eksamen en alle normale eksamenreëls moet te alle tye gehandhaaf word.