Gestandaardiseerde Eksamen (GSE) 

Agtergrond

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) stel jaarliks ‘n gestandaardiseerde eksamen (GSE) vir skole beskikbaar.

Agtergrond oor die GSE?

Die GSE is ‘n summatiewe ‘einde van die jaar’-eksamen. Die GSE is gestandaardiseerd in die sin dat dit voldoen aan al die kurrikulum (KABV)-standaarde in terme van die gewigte van fokusareas, kognitiewe vlakke, totale punte, tydsduur, ens. Die KABV asook die Hersiene Jaarlikse Onderwysplan (JOP) 2021-2023 word as brondokumente gebruik. Die GSE word reeds sedert 2017 deur die SOS saamgestel en met groot vrug deur skole gebruik.

Die SOS stel ook elke jaar ‘n breedvoerige Gestandaardiseerde Eksamenverslag bekend. Die volgende word o.a. gerapporteer: Vakuitslae per graad, per fokusarea en per kognitiewe vlak. Tendense, prestasies en uitdagings word ook aangedui. Deelnemende skole kan egter gerus wees dat hul eie uitslae vertroulik is en slegs aan hulself beskikbaar is, wat beteken dat skole hul eie uitslae met die gemiddelde prestasie van die deelnemers kan vergelyk sonder om ‘n ander skool se werklike uitslae te sien. Kliek hier vir vorige GSE-verslae.

Hoe word die GSE gebruik?

Die GSE kan op verskeie maniere gebruik word. Die mees gewilde gebruik deur skole is om dit as hul eindeksamen te gebruik. Dit maak die onderwysers se hande ligter deurdat hulle nie tyd hoef te spandeer om vraestelle op te stel nie. ‘n Ander gebruik deur skole is om beide die GSE en die skool se eie eksamens, parallel met mekaar, te skryf en dan ‘n vergelyking tussen die prestasies van die leerders in die twee eksamens te maak. Skole gebruik ook die GSE as voorbereiding tot hul eie eksamens.

Alle skole kan egter op grond van hul uitslae positiewe prestasies vier, maar ook doeltreffend beplan om moontlike tekortkominge in die onderrig van die kurrikulum aan te pak.

Hoe word die GSE opgestel?

Die SOS keur kundige en ervare onderwysers om as eksaminators, moderators en vertalers op te tree. Die eksaminators stel die vraestelle deur middel van ‘n voorgeskrewe assesseringsraamwerk op. Die moderator, wat in noue kontak met die eksaminator bly, modereer die vraestelle om seker te maak dit voldoen aan al die voorgeskrewe vereistes. Die vertaler (waar van toepassing), wat ‘n taal- en vakkundige is, vertaal dan die vraestelle in Engels en gebruik ook die geleentheid om verdere kwessies, indien enige, uit te lig. Hierdie proses word bestuur deur SOS-vakkundiges wat ‘n laaste ronde moderering doen voordat die vraestelle goedgekeur en versend word. Voorwaar ‘n baie deeglike en intensiewe proses.

Vakke en grade:

Die volgende GSE-vraestelle sal in 2021 beskikbaar wees:

  • Wiskunde (Gr. 4 – 11)
  • Wiskundige Geletterdheid (Gr.10 - 11)
  • Natuurwetenskappe (Gr. 4 – 9)
  • Fisiese wetenskappe (Gr. 10 – 11)
  • Afrikaans Huistaal (Gr. 4 – 11)
  • Afrikaans Eerste Addisionele Taal (Gr. 4, 6 & 9)
  • Geografie (Gr. 10 – 11)

Alle vakke, behalwe Afrikaans, sal ook in Engels beskikbaar wees.

Voorbeeldvraestelle:

>