Gestandaardiseerde Eksamen (GSE) 

Kostestruktuur en administrasie

Kostestruktuur

Die GSE kos R4000 per skool, maar daar is afslag (van 0% tot 100%) beskikbaar volgens die volgende tabel.

Let wel: Skole se onderwysers kan steeds by die SOS-vakverenigings aansluit om vir die afslag te kwalifiseer.

Gekontrakteerde Wolkskool-skole

Alle Wolkskool-skole ongeag hoeveel

SOS-vakvereniginglede in 2021.

100%

afslag

Voorbeeld

 • Skool A het ‘n ooreenkoms met die SOS aangegaan om ‘n Wolkskool te wees.
 • 100% afslag
 • Koste: R0

Semi-SOS-vakverenigingskole

Nie ALLE personeel wie se klasse die GSE skryf is SOS-vakvereniginglede in 2021 nie.

50%

afslag

Voorbeeld

 • Skool C wil aan die Wiskunde- en die Geografie GSE deelneem maar die onderwysers, wie se leerders deelneem, is nie almal SOS-vakvereniginglede nie.  
 •  50% afslag
 • Koste: R2 000

Administrasie

Skole ontvang elektroniese kopieë van die GSE betyds sodat dit gedupliseer kan word. Die GSE word op die aangewese tyd, volgens die GSE-rooster afgeneem, waarna die skool se eie onderwysers die vraestelle merk en die punte vaslê. Deel van die voorwaardes van deelname is dan om die punte per voorgeskrewe vorm elektronies aan die SOS te stuur voor op op die vasgestelde datum. Die GSE is ‘n volwaardige eksamen en alle normale eksamenreëls moet te alle tye gehandhaaf word.

Eksamenrooster

 • Maandag - 8 November 2021: Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid - Vraestel 1
 • Dinsdag - 9 November 2021: Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Woensdag - 10 November 2021: Geografie - Vraestel 1 (Klimaat, Geomorfologie en kaartwerk)
 • Vrydag - 12 November 2021: Fisiese Wetenskappe - Vraestel 1
 • Maandag - 15 November 2021: Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid - Vraestel 2
 • Woensdag - 17 November 2021: Geografie - Vraestel 2 (Ontwikkeling, hulpbronne en kaartwerk)
 • Vrydag - 19 November 2021: Fisiese Wetenskappe Vraestel 2
 • Vrydag - 19 November 2021: Natuurwetenskappe 

* Indien omstandighede dit vereis dat ‘n skool op ‘n ander datum eksamen moet skryf, kan daarvoor aansoek gedoen word deur die volgende vorm te stuur aan: [email protected]

Aansoekvorm en onderneming om eksamenrooster vir skool te wysig.

Vir navrae kontak die volgende persone:

Algemeen:                                                                     [email protected]

Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid:                  [email protected]

Afrikaans Huistaal en EAT:                                         [email protected]

Natuurwetenskappe (Gr 4 – 7):                                 [email protected]

Natuurwetenskappe (Gr 8 – 9):                                 [email protected]

Fisiese Wetenskappe:                                                  [email protected]

Geografie:                                                                      [email protected]

>