Gestandaardiseerde Eksamen (GSE) 

Kostestruktuur en administrasie

Kostestruktuur

Die GSE kos R4 000 per skool, maar daar is afslag (van 0% tot 100%) beskikbaar volgens die volgende tabel.

Let wel: Skole se onderwysers kan steeds by die SOS-vakverenigings aansluit om vir die afslag te kwalifiseer.

Gekontrakteerde Wolkskool-skole

Alle Wolkskool-skole ongeag hoeveel

SOS-vakvereniginglede in 2021.

100%

afslag

Voorbeeld

 • Skool A het ‘n ooreenkoms met die SOS aangegaan om ‘n Wolkskool te wees.
 • 100% afslag
 • Koste: R0

Semi-SOS-vakverenigingskole

Nie ALLE personeel wie se klasse die GSE skryf is SOS-vakvereniginglede in 2021 nie.

50%

afslag

Voorbeeld

 • Skool C wil aan die Wiskunde- en die Geografie GSE deelneem maar die onderwysers, wie se leerders deelneem, is nie almal SOS-vakvereniginglede nie.  
 •  50% afslag
 • Koste: R2 000

Administrasie

Skole ontvang elektroniese kopieë van die GSE betyds sodat dit gedupliseer kan word. Die GSE word op die aangewese tyd, volgens die GSE-rooster afgeneem, waarna die skool se eie onderwysers die vraestelle merk en die punte vaslê. Deel van die voorwaardes van deelname is dan om die punte per voorgeskrewe vorm elektronies aan die SOS te stuur voor op op die vasgestelde datum. Die GSE is ‘n volwaardige eksamen en alle normale eksamenreëls moet te alle tye gehandhaaf word.

Eksamenrooster

 • Maandag - 8 November 2021: Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid - Vraestel 1
 • Dinsdag - 9 November 2021: Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Woensdag - 10 November 2021: Geografie - Vraestel 1 (Klimaat, Geomorfologie en kaartwerk)
 • Vrydag - 12 November 2021: Fisiese Wetenskappe - Vraestel 1
 • Maandag - 15 November 2021: Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid - Vraestel 2
 • Woensdag - 17 November 2021: Geografie - Vraestel 2 (Ontwikkeling, hulpbronne en kaartwerk)
 • Vrydag - 19 November 2021: Fisiese Wetenskappe Vraestel 2
 • Vrydag - 19 November 2021: Natuurwetenskappe 

Tydsduur en Puntetotale

AFRIKAANS HUISTAAL
GraadVraestelPuntetotaalTydsduur
44090 min
54090 min
650120 min
760150 min
860120 min
970120 min
1070120 min
1170120 min
AFRIKAANS EAT
GraadVraestelPuntetotaalTydsduur
440120 min
650120 min
970120 min
WISKUNDE
GraadVraestelPuntetotaalTydsduur
4Vr 12550 min
4Vr 22550 min
5Vr 13055 min
5Vr 23055 min
6Vr 14060 min
6Vr 24060 min
7Vr 15070 min
7Vr 25070 min
8Vr 16080 min
8Vr 26080 min
9Vr 17590 min
9Vr 27590 min
10Vr 1100120 min
10Vr 2100120 min
11Vr 1150180 min
11Vr 2150180 min
WISKUNDIGE GELETTERDHEID
GraadVraestelPuntetotaalTydsduur
10Vr 17590 min
10Vr 27590 min
11Vr 1100120 min
11Vr 2100180 min
NATUURWETENSKAPPE
GraadVraestelPuntetotaalTydsduur
4NW4060 min
5NW5070 min
6NW6080 min
7NW80120 min
8NW9090 min
9NW100120 min
FISIESE WETENSKAPPE
GraadVraestelPuntetotaalTydsduur
10FW - Chemie100120 min
10FW - Fisika100120 min
11FW - Chemie100120 min
11FW - Fisika100120 min
GEOGRAFIE
GraadVraestelPuntetotaalTydsduur
10Vr 1150180 min
10Vr 2150180 min
11Vr 1150180 min
11Vr 2150180 min

* Indien omstandighede dit vereis dat ‘n skool op ‘n ander datum eksamen moet skryf, kan daarvoor aansoek gedoen word deur die volgende vorm te stuur aan: [email protected]

Vir navrae kontak die volgende persone:

Algemeen:                                                                     [email protected]

Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid:                  [email protected]

Afrikaans Huistaal en EAT:                                         [email protected]

Natuurwetenskappe (Gr 4 – 7):                                 [email protected]

Natuurwetenskappe (Gr 8 – 9):                                 [email protected]

Fisiese Wetenskappe:                                                  [email protected]

Geografie:                                                                      [email protected]

>