Gestandaardiseerde Eksamen (GSE) 

Kostestruktuur en administrasie

Kostestruktuur

Die GSE kos R4000 per skool, maar daar is afslag (van 0% tot 100%) beskikbaar volgens die volgende tabel:

Gekontrakteerde Wolkskool-skole

Alle Wolkskool-skole ongeag hoeveel

SOS-vakvereniginglede in 2021.

100%

afslag

Voorbeeld

 • Skool A wil die Wiskunde GSE skryf en het 4 Wiskunde-onderwysers wie almal VAW-lede is:        R400.00
 • 100% afslag
 • Koste: R0

Semi-SOS-vakverenigingskole

Nie ALLE personeel wie se klasse die GSE skryf is SOS-vakvereniginglede in 2021 nie.

50%

afslag

Voorbeeld

 • Skool C wil die Wiskunde-, Afrikaans-, Fisiese Wetenskappe- en Geografie GSE skryf en al hulle onderwysers is SOS-vakvereniginglede.    
 •  50% afslag
 • Koste: R2 000

Administrasie

Skole ontvang elektroniese kopieë van die GSE betyds sodat dit gedupliseer kan word. Die GSE word op die aangewese tyd, volgens die GSE-rooster afgeneem, waarna die skool se eie onderwysers die vraestelle merk en die punte vaslê. Deel van die voorwaardes van deelname is dan om die punte per voorgeskrewe vorm elektronies aan die SOS te stuur voor op op die vasgestelde datum. Die GSE is ‘n volwaardige eksamen en alle normale eksamenreëls moet te alle tye gehandhaaf word.

Eksamenrooster

 • Maandag 1 November 2021: Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid Vraestel 1
 • Dinsdag 2 November 2021: Afrikaans HT en EAT
 • Woensdag 3 November 2021: Algemene- en Fisiese Wetenskap Vraestel 1
 • Donderdag 4 November 2021: Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid Vraestel 2
 • Vrydag 5 November 2021: Algemene- en Fisiese Wetenskap Vraestel 2
 • Maandag 8 November 2021: Geografie

Vir navrae kontak die volgende persone:

Algemeen:                                                                     [email protected]

Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid:                  [email protected]

Afrikaans Huistaal en EAT:                                         [email protected]

Natuurwetenskappe (Gr 4 – 7):                                 [email protected]

Natuurwetenskappe (Gr 8 – 9):                                 [email protected]

Fisiese Wetenskappe:                                                  [email protected]

Geografie:                                                                      [email protected]

>