GSE wys duidelike rigting aan in Suid-Afrikaanse skole

Die verslag van die 2021 Gestandaardiseerde Eksamen is nou beskikbaar vir bestudering.

         Interessante besonderhede is soos volg:

 • In 2021 is die vakaanbod verder aansienlik uitgebrei en het ons die volgende vakke aangebied: Wiskunde, Graad 4 – 11, Wiskundige Geletterheid Graad 10 en 11, Afrikaans Huistaal, Graad 4 – 11, Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Grade 4, 6 en 9, Natuurwetenskappe, Graad 4 – 9, Fisiese Wetenskappe, Graad 10 en 11 asook Geografie, Graad 10 en 11.
 • Die eksamens is opgestel volgens die Kurrikulum en Assesserings Beleid Verklaring (KABV) met inagneming van die Aangepaste Jaarlikse Onderrigplan van 2021.
 • Altesaam 37 580 leerders van 67 skole het uiteindelik die eksamens in November afgelê.  Alle vraestelle (behalwe Afrikaans Huistaal) is ook in Engels vertaal vir engelsprekende leerders.

Die GSE is so assesseringsinstrument van wêreldgehalte wat skole kan gebruik om hul akademiese doelwitte te meet. Die volgende meetbare uitkomste kan onder andere deur die GSE bereik word:

Standardiseringsinstrument

 • Skole kan hul eie prestasie in die GSE vergelyk met die voorgeskrewe kurrikulum (KABV) asook met die gemiddeld van alle deelnemende skole.
 • Skole kan die GSE gebruik as deel van die gehaltekontrole van hul onderrig en leer.
 • Daar is ook ander voordele vir onderwysers, leerders en ouers.
 • As gevolg van die Covid-19 pandemie was die afgelope 2 jaar baie uidagend vir skole. Ons het egter ‘n merkbare verbetering in prestasie in 2021, in vergelyking met die van 2020, gesien.
 • Vervlegte leer (die kombinasie van kontakonderrig en aanlynonderrig) kan suksesvol as ’n onderrig-en-leerstrategie toegepas word. Dit was egter ook duidelik dat sekere praktiese komponente moeiliker onderrig kon word met ‘n aanlyn-leer metode.
 • Skole wat aan die GSE deelneem verhoog hul waarde-aanbod aan hul skoolgemeenskap en bring die ook die voordeel van diagnostiese inligting. Dit kan dan lei tot die identfisering van areas van uitmuntenheid asook areas van uitdagings en/of gebreke wat die ontwikkeling van verrykings- en remediëringsprogramme tot gevolg kan/behoort hê.
 • Die SOS wil graag skoolhoofde en skoolbesture uitdaag om meer onderrigtyd af te staan aan die blootstelling en inoefening van toepassingsvermoë asook die ontwikkeling van leerders se redenasievermoë. Die SOS gaan ook juis gefokusde opleidingsessies hieroor aanbied. 
 • Spesifieke fokus gaan verleen word om die leesvermoë en leesspoed van leerders te verbeter. Dit tesame met die ontwikkeling van wiskundige vaardighede sal optimale prestasie in Taal, Wiskunde en ander vakke moontlik maak.
 • Ons beplan ‘n reeks Aanvangsevaluering Assesseringsinstumente wat aan die begin van ‘n skooljaar toegepas kan word. Dit sal bruikbare inligting vir onderwysers/skole daarstel wat hulle kan aanwend om hul akademiese jaar (veral die eerste kwartaal) te beplan.
 • Ons beplan ook ‘n Webinaarreeks wat spesifiek op die opstel van eksamenvraestelle sal fokus. Die eksamen- en moderringsproses sal aandag kry – veral sal kurrikulumpassing (volgens die voorgeskrewe gewigte) en die korrekte bepaling van kognitiewe vlakke aandag geniet.

Die SOS streef daarna om die GSE as voorkeurassesseringsinstrument te vestig waarmee skole hul standaard kan meet.  Die SOS is van plan om die reeds gevestigde hoë standaarde van vraestelle te handhaaf en ons nooi graag alle Afrikaanse enkel- dubbel- en parallelmedium skole om in 2022 hiervoor in te skryf.  Besoek skole.co.za vir registrasies en verdere inligting.  Registrasie open 1 April 2022.

Vir 2022 en 2023 beplan die SOS die volgende:

 • GSE-vraestelle in sekere kernvakke soos Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Afrikaans Huistaal
 • Vraestelle slegs is sekere kerngrade soos gr. 6, 7, 9 en 11 
 • Generiese formatiewe aanvangsevaluering in kerngrade soos gr. 4, 7, 8 en 10 aan die begin van die skooljaar in 2023 juis om gebreke, tekortkominge en agterstande vroegtydig te bepaal vir die nuwe skooljaar wat voorlê.  Skole behoort hierdie assesserings met vrug aan te wend met om leerders met uitvalle te identifiseer en bestuur.

Registrasie vir die 2022 GSE kan vanaf 1 April 2022 aanlyn op ons webwerf by skole.co.za geskied. Vir enige navrae kontak ons gerus by [email protected]

Ons sien uit na u verdere deelname.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis