Handleiding vir toegang tot inligting (PAIA)

PAIA - Art 51 handleiding vir SOS

Vorm A - Versoek om toegang tot rekord van openbare liggaam (J755)

Vorm B - Kennisgewing van interne appèl (J756)

Vorm C - Versoek om toegang tot rekord van privaatliggaam (J754)

Vorm D - Outomatiese beskikbare rekords en toegang tot sodanige rekords (J757)

Vorm E - Outomatiese beskikbare rekords en toegang tot sodanige rekords (J758)