Hoe gemaak as ʼn leerder positief toets vir Covid-19 en by die skool was?

Sosiale distansiëring tussen leerders, die dra van maskers, die konstante ontsmetting van klaskamers en kleedkamers en die daaglikse gebruik van elektroniese termometers. Dít is maar ván die nuwe realiteite waarmee skole elke dag te make het.

Die stappe wat gevolg moet word wanneer ʼn personeellid, leerder of besoeker by ʼn skool positief toets vir die Covid-19-virus, of in aanraking was met iemand wat positief getoets is, is egter nie noodwendig duidelik deur die Departement van Onderwys uiteengesit nie. Dit veroorsaak dat daar tans ʼn baie beperkte aanslag gevolg word en dat daar soms verkeerde persone geïdentifiseer word wat moet isoleer. Die terugkeer van leerlinge word ook onnodig vertraag.

Dr. Liesl Harding, ʼn mediese dokter, is van mening dat daar baie duidelike en maklik verstaanbare riglyne is wat gevolg kan word ter beskerming van leerders en onderwysers. Indien die Departement van Gesondheid se riglyne gevolg word, sal kinders baie vroeër kan terugkeer en baie minder skooldae verlore gaan. Tans word leerders vir 10 dae geïsoleer indien hulle blootgestel is aan iemand wat positief getoets het vir Covid-19. Volgens Dr. Harding is dit is in die meeste gevalle heeltemal onnodig.

Voorgestelde protokol om te volg indien ‘n leerder positief toets vir Covid-19:

Stap 1: Bevestig leerder se naam, van en datum van toets.

Stap 2: Probeer alle leerders wat die vorige 48-uur in kontak was met die betrokke leerder voor, tydens en met naskoolse aktiwiteite opspoor.

Stap 3: Alle kontakte voltooi dan ʼn vraelys (Sien dokumente hier)

Stap 4: Leerlinge word in twee groepe verdeel – hoë en lae risiko blootstelling

Stap 5: Die leerlinge se ouers ontvang skrywe hetsy hoë/lae risiko brief

Stap 6: Lae risiko leerders kan dan elke dag vir die volgende 10 dae in ʼn aparte ry inteken waar daar baie streng gekyk word na toelatingsprotokol

Stap 7: Hoë risiko blootstelling leerders word in kwarantyn geplaas vir 10 dae.

Daar kan van die onderstaande vraelys gebruik gemaak word om die risiko te bepaal:

1. Was kontak binne of buite ?

2. Indien binne – was daar voldoende ventilasie ?

3. Hoe lank was die kontak (meer/ minder as 15 min)?

4. Het jy jou masker reg gedra (oor jou mond en neus)?

5. Hoe naby sit jy in die klas aan die leerder ?

a. direk langs, voor of agter leerder

b. meer as 1,5m vanaf leerder

6. Het jy jou hande gesaniteer voor klas?

7. Het jy jou hande gesaniteer na klas?

8. Het jy enige skryfbehoeftes/kos gedeel met leerder?

9. Het jy bevestigde Covid-19 gehad in die voorafgaande 3 maande?

10. Het jy persoonlike kontak (drukkies, soentjies) gehad met leerder?

11. Het die leerder oor jou genies of gehoes sonder sy masker/jou masker?

Antwoorde:

  • Buite-kontak – altyd lae risiko ongeag of ander maatreëls nagekom is.
  • Buite-kontak – kan dus dadelik in lae risiko groep geplaas word.
  • Binne risiko altyd hoër – hoe slegter die ventilasie hoe hoër die risiko.
  • Tyd meer as 15 min – hoër risiko, minder as 15 min – lae risiko (slegs vir binne)
  • Masker korrek gedra plaas jou altyd in lae risiko groep. Masker af/verkeerd gedra hoë risiko veral as langer as 15 min blootstelling gehad het. (slegs vir binne)
  • Die leerders wat direk voor agter of langs leerder sit in klas se risiko is die hoogste en dan is korrekte dra van masker uiters belangrik.
  • Sanitasie is belangrik, maar nie die bepalende faktor nie, behalwe vir die leerder wat direk na die betrokke leerder op dieselfde bank sit.
  • Enige gedeelde van kos/skryfbehoeftes plaas altyd in hoër risiko.
  • Indien ʼn leerder Covid-19 gehad het in die drie voorafgaande maande hoef hy nie in kwarantyn te gaan nie.
  • Naby persoonlike kontak is altyd hoë risiko hetsy drukkies / soentjies, hoes, nies oor medeleerder.

Opsommend

Enige buite-kontak kan dadelik in lae risiko groep geplaas word, tensy daar direkte fisiese kontak soos drukkies en soentjies was.

Enige leerder wat masker korrek gedra het word ook in lae risiko groep geplaas, hetsy blootstelling binne of buite was.

Mees blootgestelde leerders sal die wees wat direk langs, voor, agter leerder gesit het in die klas vir meer as 15 min en nie sy masker korrek gedra het nie. Die leerders sal as hoë-risiko leerders gereken word en behoort dan vir 10 dae in kwarantyn te gaan.

Indien die leerders hulle maskers korrek dra sal dit selde nodig wees om enige leerder in kwarantyn te plaas.

Die plek met die hoogste risiko by die skool is die personeelkamer, waar onderwysers ʼn koppie tee geniet en waar vergaderings gehou word. Dit sou wenslik wees dat onderwysers met ko-morbiditeite eerder hulle tee buite geniet en die personeelkamer vermy en doodseker maak dat as hulle vergaderings bywoon, die nodige maatreëls nagekom word.


Tags

Dr. Liesl Harding, Skole, SOS


Lees meer...