Hoekom Sol-Tech?

2020-10-13

Die ambagswêreld word tradisioneel gesien as ʼn manswêreld waar gespierde kêrels met oliebesmeerde hande in vuil oorpakke werk. Dit is egter deesdae vêr van die waarheid af en fyn dames met netjiese poniesterte en mooi geverfde naels is ook in werkswinkels te vinde.

Hoewel Sol-Tech slegs ongeveer 13 jaar bestaan, bied die kollege opleiding in skaars vaardighede aan sowat 1 000 voltydse studente, wat ondermeer studierigtings soos meulmaker, passer-en-draaier en gereedskapmaker insluit. Hierdie beroepsrigtings vul groot leemtes in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark.

Sol-Tech fokus op beroepsopleiding wat tot die verwerwing van nasionaal erkende, bruikbare kwalifikasies lei. Studente wat hier hul opleiding ontvang is ongelooflik gesog wanneer hulle die arbeidsmark betree, en dit is dus nie verbasend dat 94,7% reeds poste aangebied word voordat hulle klaar is met hul studies nie.

Dis darem pret ook

Buiten vir gehalte-opleiding is die persoonlike ontwikkeling van studente vir Sol-Tech ook ’n prioriteit, daarom word eerstejaarskampe, wat op persoonlike en leierskapontwikkeling gerig is, vir studente aangebied. Die kollege het ’n formele studenteraad wat ’n belangrike kommunikasierol tussen lektore en studente vervul. Die studenteraad organiseer ook sosiale geleenthede vir studente.

Sol-Tech het 70 personeellede waarvan 39% vroue is en het reeds 12 vroue in verskillende ambagte opgelei, meestal as elektrisiëns, maar ook as dieselwerktuigkundiges, gereedskapmakers en meulmakers.

Wat kan ek studeer by Sol-Tech?

Formele opleiding in die onderstaande studierigtings word in goed toegeruste werkswinkels aangebied. Alle studierigtings deurloop uitgebreide opleiding met betrekking tot handvaardighede (meet, merk, saag, vyl, boor en tap van ysterhoudende en nie-ysterhoudende metale) en sweis.

Studierigtings wat aangebied word sluit in:

 • Dieselwerktuigkunde
 • Elektries
 • Gereedskapmaker
 • Meulmaker
 • Pas & Draai
 • Sweis
 • Trekkerwerktuigkunde

Wat is die toelatingsvereistes?

Voornemende studente wat reeds oor een van die volgende nasionaal erkende kwalifikasies beskik:

 • Tegniese of akademiese graad 12-kwalifikasie; of
 • N-kwalifikasie op N3-vlak;

EN

 • (Tegniese) Wiskunde en (Tegniese) Wetenskap met minder as 35% geslaag, moet die oorbruggingsprogram voltooi.
 • (Tegniese) Wiskunde, (Tegniese) Wetenskap en IGO (slegs vir Pas/Draai en Gereedskapmaker) met ten minste 35% geslaag, kan direk aansoek doen vir toelating tot ʼn beroepskwalifikasie.
 • (Tegniese) Wiskunde, (Tegniese) Wetenskap en IGO (slegs vir Pas/Draai en Gereedskapmaker) met ten minste 40% geslaag, kan aansoek doen vir toelating tot die beroepskwalifikasie en daarna ook aansoek doen vir klasvrystelling vir hierdie vakke.

Voornemende studente wat aan die toelatingsvereistes voldoen, moet tydens die aansoekproses ‘n datum kies om die keuringstoets af te lê en die toets slaag (meer as 70% behaal) ten einde toegang tot die beroepskwalifikasie van hul keuse te verkry.

Wat as ek nie aan die nodige toelatingsvereistes voldoen nie?

Die Sol-Tech Oorbruggingsprogram word aangebied aan voornemende studente wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes vir ambagskwalifikasies voldoen nie, om die nodige relevante kursusse te deurloop en sodoende toegang tot die tegniese opleiding te kry. Die oorbruggingsprogram word aanlyn aangebied en sodra dit suksesvol voltooi is, kan die keuringtoets afgelê word.

Vir nog inligting, besoek gerus die Sol-Tech-webwerf:

Gesels met ons