Hoekom Sol-Tech?

Picture2

Sol-Tech is in 2007 begin en bied opleiding in skaars vaardighede aan sowat 1000 voltydse studente.  Ambaggerigte studierigtings soos Meulmaker, Passer-en-Draaier, Gereedskapmaker en Megatronika en IT-gerigtekwalifikasies soos Kubersekuriteit vorm deel van die programaanbod. Hierdie beroepsrigtings is veral hoog in aanvraag in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark.

Sol-Tech fokus op beroepsopleiding wat tot die verwerwing van nasionaal erkende, bruikbare kwalifikasies lei. Studente wat hier hul opleiding ontvang is ongelooflik gesog wanneer hulle die arbeidsmark betree, en dit is dus nie verbasend dat 94.7% van die studente binne ses maande na die voltooiing van hulle studies in ‘n vaste pos aangestel word.

Lekker unieke studentelewe

Buiten vir gehalte-opleiding is die persoonlike ontwikkeling van studente vir Sol-Tech ook ‘n prioriteit, daarom word eerstejaarskampe, wat op persoonlike en leierskapontwikkeling gerig is, vir studente aangebied. Die kollege het ‘n formele studenteraad wat ‘n belangrike kommunikasierol tussen lektore en studente vervul. Die studenteraad organiseer ook sosiale geleenthede vir studente.

Die jaarlikse Vonkfees (jool) is ‘n groot hoogtepunt op die studente en personeel se kalenders. Liefdadigheidsprojekte vorm ‘n kern komponent van die Vonkfees  en daar word ook allerhande op-kampus kompetisies gedurende die dag aangebied, onder andere die gewilde kaskar-resies waarvoor die studente in die voorafgaande paar weke self die karre bou.

Wat kan ek studeer by Sol-Tech?

Ambaggerigte-kwalifikasies:

Formele opleiding in die onderstaande studierigtings word in goed toegeruste werkswinkels aangebied. Alle studierigtings deurloop uitgebreide opleiding met betrekking tot handvaardighede (meet, merk, saag, vyl, boor en tap van ysterhoudende en nie-ysterhoudende metale) en sweis alvorens elke studierigting se gespesifiseerde praktiese opleiding (werkswinkelopleiding) ‘n aanvangs neem.

IMG 8001

Beroepskwalifikasies sluit in:

 • Dieselwerktuigkunde
 • Elektries
 • Gereedskapmaker
 • Meulmaker
 • Pas-en Draai
 • Sweis
 • Vervoer-elektrisiën (Outo-Elektrisiën)
 • Megatronika

IT-kwalifikasies:

Inligtingstegnologie is ‘n splinternuwe veld wat vir die eerste keer in 2023 by Sol-Tech aangebied word. Sol-Tech het CompTIA, ‘n leier in die IT-opleidingsindustrie, as opleidingsvennoot gekies om gehalte opleiding te bied wat studente indiensneembaar maak. Opleiding geskied aanlyn (self-gerigte leer) vir ‘n maksimum tydperk van 365 kalender dae (1 jaar) en met slegs een week praktiese demonstrasie op kampus (Maandag tot Vrydag)

Kwalifikasies sluit tans die volgende in:

 • Data- en wolk
 • Kubersekuriteit
 • IT-ondersteuning en -netwerke
 • Individuele sertifiserings

Wat is die toelatingsvereistes?

Ambaggerigte beroepskwalifikasies:

Voornemende studente wat reeds oor een van die volgende nasionaal erkende kwalifikasies beskik:

 • Tegniese of akademiese graad 11 / 12-kwalifikasie; of
 • N-kwalifikasie op N2 / N3-vlak

EN

 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde, Wetenskap of Tegniese Wetenskap en IGO (IGO is slegs vir Pas-en Draai en Gereedskapmaker ‘n vereiste vak) met ‘n minimum van 40% geslaag einde graad 11 / 12.

**Studente wat Megatronika en Gereedskapmaker wil studeer moet bewys van ‘n volledig geslaagde graad 12 kwalifikasie kan lewer.

Voornemende studente wat aan die toelatingsvereistes voldoen moet tydens die aansoekproses ‘n datum kies vir aflegging van die verpligte keuringstoets en die toets slaag (moet minstens 70% behaal) ten einde toelating tot die beroepskwalifikasie van hul keuse te verkry.

Internasionale skoolkwalifikasies:

Van studente met internasionale kwalifikasie soos GED of Cambridge word verlang om hul finale uitslae / diploma / sertifikaat na SAKO (die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid / SAQA)  te stuur vir omskakeling na die ekwivalensie van ‘n Suid-Afrikaanse Nasionale Senior Sertifikaat en die gesertifiseerde omskakelingssertifikaat saam met die aansoek op te laai of aan die keuringsafdeling te stuur.

Wat as ek nie aan die nodige toelatingsvereistes voldoen nie?

Picture5

Die Sol-Tech Oorbruggingsprogram word aangebied vir voornemende studente wat nie aan die voorgeskrewe minimum toelatingsvereistes vir ambagskwalifikasies voldoen nie, om die nodige relevante kursusse te deurloop en sodoende toegang tot die tegniese opleiding te verkry. Die oorbruggingsprogram word aanlyn in ‘n drie (3) maande voltydse model of ‘n ses (6) maande deeltydse model aangebied. Nadat die oorbruggingsprogram suksesvol voltooi is kan ‘n aansoek vir beroepskwalifikasie voltooi en die keuringstoets afgelê word.

IT-kwalifikasies:

Studente moet 18 jaar of ouer wees en in besit wees van ‘n geldige RSA identiteitsdokument.

Aansoeke:

Voornemende studente doen aanlyn op die Stoor aansoek en kan na keuring enige dag met studies begin, daar is nie beperkte innames nie.

Besoek gerus die Sol-Tech webwerf vir meer inligting oor al die studierigtings en vir aansoeke:

https://sol-tech.co.za/

Môre begin vandag!


Tags


Lees meer...