Hoërskool Wesvalia – Vakante onderwyspos

Pos Wesvalia

Die volgende Beheerliggaampos is tans beskikbaar vir aanstelling op 1 Januarie 2020. 

Skool:  Hoërskool Wesvalia, Klerksdorp, Noordwes

Medium van onderrig:  Afrikaans

Kandidate moet gemotiveerd wees, die skool se visie, missie en etos onderskryf en bereid wees om op buite-kurrikulêre gebied effektief betrokke te wees.

Die volgende sal as aanbeveling dien vir die geadverteerde pos:

  • Ervaring in die aanbied van die vak op sekondêre onderwysvlak
  • Opleiding in afrig en/of skeidsreg van sport of kultuuraktiwiteite
  • Goeie vak- en ander administratiewe vaardighede
  • Kennis en ervaring van klaskamertegnologie en rekenaarvaardigheid

Rig aansoekvorm (by skool beskikbaar; tel 018-468 1023), volledige CV, gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies, ID-dokument, SARO-registrasie, 2 x referente en ander relevante inligting aan:

Die Skoolhoof
Hoërskool Wesvalia
E-pos:  [email protected]      

Sluitingsdatum: 8 November 2019 om 14:00

Indien u teen Donderdag, 14 November 2019 geen inligting vanaf die skool ontvang nie, beskou asb u aansoek as onsuksesvol.

Pos beskikbaar:

  1. Engels eerste addisionele taal graad 8 – 12

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis