Innoverende onderriggids kan uitdagings in oorvol klasse help aanspreek

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) is trots daarop om die bekendstelling van ‘n baanbrekergids, Stasierotasie, vir onderwysers aan te kondig. Hierdie gids is gerig op die implementering van die Stasierotasie-onderrigmetode in die klaskamer.

Suid-Afrikaanse skole word daagliks gekonfronteer met uitdagings soos oorvol klasse en ‘n kritieke tekort aan hulpbronne. Die nuwe gids bied ‘n innoverende model om hierdie uitdagings die hoof te bied. Dit gee hoop aan onderwysers wat na doeltreffende metodes soek om in sulke uitdagende omstandighede meer individuele aandag aan hul leerders te fasiliteer – ‘n onderneming wat voorheen as nagenoeg onmoontlik beskou is.

Stasierotasie, soos beskryf in die gids, bied ‘n innoverende en omvattende benadering wat ‘n kombinasie van kleingroeponderrig, selfgerigte leer en tegnologie-integrasie insluit. Stasierotasie maak geïntegreerde Leerervarings™ moontlik wat verskillende vakgebiede en onderrigmetodes op ʼn betekenisvolle wyse verbind. Leerders sal bewus gemaak word van die verband tussen vakinhoud en praktiese toepassing in die daaglikse lewe.Hierdie gids bied nie net teoretiese insig in die Stasierotasiemetode nie, maar bevat ook praktiese strategieë, aktiwiteite en hulpbronne wat spesifiek gerig is op die Grondslagfase. Dit kan ook met groot welslae in ander onderrigfases gebruik word.

Die gids is hier beskikbaar.


Tags

oorvol klasse, SOS


Lees meer...