fbpx

Is ’n behoorlike handskrif nog relevant in die tegnologiese era?

400 miljoen iPads is wêreldwyd tot en met November verlede jaar verkoop. 79 iPads word elke minuut iewers in die wêreld verkoop. Die Suid-Afrikaanse regering beloof boonop dat elke kind teen 2021 sy eie tablet by die skool sal hê. Waarom word daar dan soveel klem op handskrif in die grondslagfase geplaas? Marnelda De Beer, verbonde aan die SOS se Afrikaanse Grondslagfase Vereniging (AGV), verduidelik hoekom ’n goeie handskrif steeds nodig is en hoe ouers dit met hul kinders kan oefen tydens die vakansie.

Volgens Bunty McDougall van The Happy Handwriter, ’n organisasie wat hom beywer vir beter skryfvaardighede, het nie almal in Suid-Afrika toegang tot ’n tablet nie en word jou kind dus steeds op sy of haar handskrif geëvalueer. Kinders se kennis en progressie word gemeet aan dit wat hy weergee deur te skryf.

Navorsing het boonop bewys dat die spiere in die hand en vingers wat gebruik word om te skryf, die gedeelte van die brein aktiveer wat verantwoordelik is vir geheue. Deur hul handskrif te oefen, word die neurobane in kinders se brein ook ontwikkel. Hoe meer kinders se skryfhand dus geoefen word, hoe beter word hul geheue.

Kinders leer letters aan deur dit neer te skryf. Deur hul handskrif te oefen word hul spelling en uiteindelik akademiese sukses verbeter. De Beer meen om letters te skryf hou meer voordeel vir kinders in as om op ’n tablet of rekenaar te leer. “Dit lei tot ’n volwasse-tipe neurale werking van die visuele stelsel van die ontwikkelende leesbrein.”

Handskrif is dus ’n baie belangrike vaardigheid in die grondslagfase en verdien sy plek in die kurrikulum.

Help jou kind skryf tydens die vakansie

Tydens die skoolvakansies wonder ouers dikwels hoe om kinders besig te hou. Gebruik hierdie tyd konstruktief om fynmotoriese vaardighede te verbeter, sê De Beer. Hier volg ’n paar idees om jou kind se fynmotoriese vaardighede en uiteindelik sy handskrif te oefen tydens die vakansie:

  • Laat jou kind jou help om die wasgoed op te vou.
  • Laat hy klein balletjies papier met ’n wasgoedpennetjie optel.
  • Laat hy in ’n groot pot met ’n houtlepel roer, bv. om ’n koekmengsel te help roer.
  • Gee vir hom klei/deeg en laat hy daarmee speel. Rol “slangetjies” en gebruik klei-slangetjies om mee te “skryf”.
  • Indien jy iewers in ’n laai nog die Pick ’n Pay “stikeez” het, kan hy/sy dit teen ’n venster of tafel plak en aftrek. Die greep wat hy op die “stikeez” het, boots die greep op ’n driepunt-potlood na.
  • Hy kan met ’n witbord-pen op die glas van ’n venster skryf. Dit vee maklik met ’n lappie af. Hierdie is baie goeie oefening vir die skouerspiere ook.
  • Enige hang -of kruipoefeninge is ook belangrik.

Maak die oefen van skryfvaardighede interessant vir jou kind en moedig netjiese skrif aan. Almal het nie ’n skoon handskrif nie, maar ons kan poog om netjies te werk.

Moenie toelaat dat huidige ekonomiese en politieke realiteite jou toekomshoop laat ontspoor nie.

Sluit vandag aan by die Skole-ondersteuningsentrum.