Is ’n behoorlike handskrif nog relevant in die tegnologiese era?

Die COVID-19-pandemie het daartoe gelei dat skole regoor die wêreld gesluit is. Wêreldwyd kon meer as 1,2 miljard kinders skielik nie meer elke dag skool toe gaan nie. As gevolg hiervan het onderwys dramaties verander, met skole wat inderhaas afstandonderrig moes implementeer en meestal digitale platforms daarvoor ingespan het.

Waarom word daar dan steeds soveel klem op handskrif in die grondslagfase geplaas? Marnelda De Beer, verbonde aan die SOS se Afrikaanse Grondslagfase Vereniging (AGV), verduidelik hoekom ’n goeie handskrif steeds nodig is en hoe ouers dit met hul kinders kan oefen tuis.

Volgens Bunty McDougall van The Happy Handwriter, ’n organisasie wat hom beywer vir beter skryfvaardighede, het nie almal in Suid-Afrika toegang tot ’n tablet of ander digitale toestel nie en word jou kind dus steeds op sy of haar handskrif geëvalueer. Kinders se kennis en progressie word gemeet aan dit wat hy weergee deur te skryf.

Navorsing het boonop bewys dat die spiere in die hand en vingers wat gebruik word om te skryf, die gedeelte van die brein aktiveer wat verantwoordelik is vir geheue. Deur hul handskrif te oefen, word die neurobane in kinders se brein ook ontwikkel. Hoe meer kinders se skryfhand dus geoefen word, hoe beter word hul geheue.

Kinders leer letters aan deur dit neer te skryf. Deur hul handskrif te oefen word hul spelling en uiteindelik akademiese sukses verbeter. De Beer meen om letters te skryf hou meer voordeel vir kinders in as om op ’n tablet of rekenaar te leer. “Dit lei tot ’n volwasse-tipe neurale werking van die visuele stelsel van die ontwikkelende leesbrein.”

Handskrif is dus ’n baie belangrike vaardigheid in die grondslagfase en verdien sy plek in die kurrikulum.

Help jou kind skryf tydens die vakansie

Tydens die skoolvakansies wonder ouers dikwels hoe om kinders besig te hou. Gebruik hierdie tyd konstruktief om fynmotoriese vaardighede te verbeter, sê De Beer. Hier volg ’n paar idees om jou kind se fynmotoriese vaardighede en uiteindelik sy handskrif te oefen tydens die vakansie:

  • Laat jou kind jou help om die wasgoed op te vou.
  • Laat hy klein balletjies papier met ’n wasgoedpennetjie optel.
  • Laat hy in ’n groot pot met ’n houtlepel roer, bv. om ’n koekmengsel te help roer.
  • Gee vir hom klei/deeg en laat hy daarmee speel. Rol “slangetjies” en gebruik klei-slangetjies om mee te “skryf”.
  • Indien jy iewers in ’n laai nog die Pick ’n Pay “stikeez” het, kan hy/sy dit teen ’n venster of tafel plak en aftrek. Die greep wat hy op die “stikeez” het, boots die greep op ’n driepunt-potlood na.
  • Hy kan met ’n witbord-pen op die glas van ’n venster skryf. Dit vee maklik met ’n lappie af. Hierdie is baie goeie oefening vir die skouerspiere ook.
  • Enige hang -of kruipoefeninge is ook belangrik.

Maak die oefen van skryfvaardighede interessant vir jou kind en moedig netjiese skrif aan. Almal het nie ’n skoon handskrif nie, maar ons kan poog om netjies te werk.


Tags

handskrif, potloodgreep, skryf, vakansie


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis