Die Kassie


Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer Krisisse is troumaties, maar tegelykertyd sluit dit nuwe moontlikhede oop. Nie alleen forseer dit ons om ...

Lees meer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer21 Julie 2022 Afrikaanse skole staan uit as eilande van uitnemendheid. Kan dit egter die golwe van ...

Lees meer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer17 Mei 2022 Dit is maar in ons mens se aard om te hou by gebruike uit ...

Lees meer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer 6 April 2022 Ons almal weet dat die regte waardes belangrik is vir gesonde dissipline en ...

Lees meer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer 24 Februarie 2022 Die nie-reglynige toekoms wat op ons afpyl, gaan gepaard met ongekende uitdagings. Die ...

Lees meer

Johan Koekemoer – Hoof van Onderrig & Leer 26 Januarie 2022 Ons hoor deesdae tot vervelens toe van die huidige onderwysstelsel wat steeds geskoei ...

Lees meer

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Gesels met ons